Daimler

Daimler

De betrokkenheid van Daimler

De afgelopen jaren is gebleken dat Daimler ook betrokken is bij het dieselemissieschandaal. Daimler riep veel van zijn dieselmodellen terug om redenen die verband hielden met het emissiecontrolesysteem. De Duitse typegoedkeuringsinstantie (KBA) heeft Daimler herhaaldelijk opdracht gegeven om haar dieselauto's terug te roepen en maatregelen te nemen om de defecten met betrekking tot de emissiecontrolesystemen te verhelpen.

Tot op heden voerde Daimler meer dan dertig terugroepacties uit in verband met de emissiecontrolesystemen in verschillende categorieën van zijn Euro 5- en Euro 6-dieselmodellen met verschillende motortypen.

 

Strafrechtelijk onderzoek, boetes en schikkingen

Autoriteiten en aanklagers over de hele wereld hebben Daimler onderzocht vanwege haar betrokkenheid bij het dieselemissieschandaal sinds Volkswagen in september 2015 toegaf ontoelaatbare manipulatie-instrumenten te hebben geïnstalleerd. Duitse aanklagers hebben ook Daimler onderzocht. Ze hebben geconcludeerd dat Daimler sinds 2008 de emissievoorschriften overtreedt. In september 2019 legden Duitse Openbaar Ministerie in Stuttgart een boete van EUR 870 miljoen op aan Daimler voor het overtreden van de emissieregels. Lees meer.

Op 14 september 2020 trof Daimler een schikking met het ministerie van Justitie in de VS en milieutoezichthouder EPA. Daimler en dochterbedrijf Mercedes-Benz betalen in de Verenigde Staten een schikking van USD 1.5 miljard vanwege fraude met de uitstootwaarden van auto's. Daarnaast werd nog eens USD 700 miljoen uitgetrokken om gedupeerde automobilisten in de Verenigde Staten te compenseren. Gedupeerde automobilisten ontvangen tot USD 3.290,- van Daimler om de voertuigen met de sjoemelsoftware te repareren. Daarnaast moet Daimler de kosten van de rechtszaken die werden aangespannen betalen.

Lees hier meer over de schikking in de Verenigde Staten. Tot op heden heeft Daimler in Europa nog geen compensatie aangeboden aan gedupeerde automobilisten.

 

Ad Blue Kartel

Daimler wordt tevens onderzocht door de Europese Commissie wegens samenspannen met Volkswagen, Audi, Porsche en BMW en het beperken van de concurrentie bij de ontwikkeling van emissie gerelateerde technologie. In oktober 2017 heeft de Europese Commissie inspecties uitgevoerd bij deze Duitse autofabrikanten, in het kader van haar eerste onderzoek naar mogelijke heimelijke afspraken over de technologische ontwikkeling van personenauto's. De Commissie heeft in september 2018 een diepgaand onderzoek geopend.

Op 5 april 2019 werd een zogenoemde Statement of Objections uitgevaardigd. Dit is een formele stap in het onderzoek van de Commissie naar vermoedelijke schendingen van de EU-mededingingsregels. De Europese Commissie verklaarde kortgezegd dat deze autofabrikanten Europese automobilisten de mogelijkheid hebben ontzegd om schone auto's te kopen. Lees hier meer.

 

Juridische procedures

Desondanks weigert Daimler haar verantwoordelijkheid te nemen en wijst elke aansprakelijkheid van de hand. Daimler wordt nu geconfronteerd met een grootschalig aantal collectieve acties en individuele procedures in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en diverse Europese landen.

De procedure tegen Daimler

Daimler c.s.

Sinds de start van de collectieve actie tegen Volkswagen c.s. is de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het gemakkelijker om geleden schade collectief af te wikkelen via de Nederlandse rechter.

Al langere tijd konden belangenorganisaties in Nederland door middel van een collectieve actie een verklaring voor recht vorderen. Het instellen van een collectieve vordering tot schadevergoeding was echter niet mogelijk. Tenzij belangenorganisaties erin slaagden een collectieve schikking te treffen, moesten benadeelde partijen individueel naar de rechter om een schadevergoeding te krijgen. Sinds de inwerkingtreding van de WAMCA op 1 januari 2020 is het collectief vorderen van schadevergoeding wel mogelijk.

De procedure tegen Daimler c.s. is gestart onder de nieuwe WAMCA-wet. Dit betekent dat de Stichting namens de gedupeerde automobilisten rechtstreeks schadevergoeding vordert van Daimler AG en de overige aangesproken partijen. Net als bij de procedure tegen Volkswagen c.s., vordert de Stichting bovendien dat Nederlandse automobilisten bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de betrokken dealers terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs.

De rechtszaak tegen Daimler per stap

De rechtszaak tegen Daimler en de overige gedaagden is van start gegaan. Hieronder kunt u meer informatie over de procedure terugvinden.

Eerste datum in rechtszaak tegen Daimler bekend

De procedure gaat verder op 3 maart 2021 op een door de rechtbank nader te bepalen wijze.

Stichting Car Claim brengt dagvaarding uit

Op 30 december 2020 heeft de Stichting de dagvaarding uitgebracht aan Daimler, de Nederlandse importeurs Mercedes-Benz Vans Nederland en Mercedes-Benz Cars Nederland en de individuele dealers.

Bekijk hier de dagvaarding.

Rechtbank Amsterdam verlengt dagvaardingstermijn

De Rechtbank heeft deze termijn bij beslissing van 30 september 2020 met twee maanden verlengd, tot 31 december 2020.

Bekijk hier de rolbeslissing.

Stichting Car Claim verzoekt de rechtbank om uitbreiding van de dagvaardingstermijn

Op 21 augustus 2020 heeft de Stichting de Rechtbank verzocht de driemaandstermijn, waarin andere belangenorganisaties hun eigen collectieve vordering kunnen instellen, te verlengen.

Stichting Diesel Emission Justice start procedure tegen Daimler

Op 31 juli 2020 heeft Stichting Diesel Emission Justice (SDEJ) een dagvaarding uitgebracht aan Daimler, Mercedes-Benz Vans Nederland en Mercedes-Benz Cars Nederland en een aantal individuele dealers.

Stichting Car Claim correspondeert met Daimler

Op 20 juli 2020 heeft de Stichting een brief aan Daimler verstuurd met de uitnodiging om in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing.

Veelgestelde vragen

Wat doet Stichting Car Claim?

Onderzoeken

Stichting Car Claim doet al enige tijd onderzoek naar het gedrag van Daimler. In de jaren na het uitbreken van het emissieschandaal in september 2015 hebben verschillende autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, milieuorganisaties, door rechtbanken aangestelde deskundigen, consumentenorganisaties en andere onafhankelijke non-profitorganisaties onderzoeken en tests gedaan naar dieselvoertuigen van verschillende merken die op de Europese markt zijn gebracht.

De resultaten van deze voortdurende onderzoeken en tests zijn schokkend. Ze laten zien dat het Volkswagen EA189-dieselmotorschandaal slechts het topje van een ijsberg was. In werkelijkheid manipuleren meerdere autofabrikanten die auto's op de Europese markt verkopen systematisch de emissiecontrolesystemen in hun auto's, waarbij ze verschillende illegale manipulatie-instrumenten gebruiken om voordeel te behalen. Dit gaat vaak ten koste van automobilisten.

Uit bovengenoemde onderzoeken en tests blijkt dat Daimler verschillende soorten sjoemelsoftware gebruikt om de doeltreffendheid van emissiebeheersingssystemen onder normale bedrijfsomstandigheden te verminderen.

De onderzoeken en tests hebben ook aangetoond dat veel dieselauto's van Daimler onder normale gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de Europese emissiegrenswaarden. Door de Euro 5-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 180 mg NOx per kilometer uitstoten. Door de Euro 6-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 80 mg NOx per kilometer uitstoten. De betrokken voertuigen van Daimler stoten aanzienlijk meer NOx uit dan volgens de Europese emissievoorschriften is toegestaan.

 

Procederen

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van het emissiecontrolesysteem in auto’s verminderen, in bijna alle gevallen verboden is. Bovendien dienen voertuigen bij gebruik in de praktijk te voldoen aan de wettelijke emissiegrenswaarden.

De betrokken dieselmodellen van Daimler voldoen niet aan deze vereisten en overtreden daarom de wet. Der Claim heeft Daimler in de zomer van 2020 aangeschreven om Daimler op haar verantwoordelijkheid te wijzen en Daimler gevraagd om te overleggen over een oplossing voor de automobilisten die door deze kwestie benadeeld worden. Daimler is op deze uitnodiging voor overleg niet ingegaan.

Op 30 december 2020 heeft Stichting Car Claim daarom een dagvaarding uitgebracht in de lopende collectieve actieprocedure tegen Daimler. Lees hier meer over de stand van zaken in deze procedure.

Wat wil Stichting Car Claim?

De Stichting wil dat Daimler de betrokken dieselvoertuigen die eigendom zijn van, of worden geleased door Europese automobilisten terugroept en ervoor zorgt dat deze voertuigen onder normale gebruiksomstandigheden aan de emissievoorschriften van de Europese Unie en de respectieve lidstaten volledig zullen voldoen aan de toepasselijke emissielimieten. Daarnaast willen wij dat Daimler ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op de voertuigen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Mocht het niet mogelijk zijn om de betrokken dieselvoertuigen naar behoren en volledig te repareren en ervoor te zorgen dat de maatregelen geen negatieve effecten hebben, dan wenst de Stichting dat Europese automobilisten de mogelijkheid krijgen om hun betrokken dieselvoertuig te retourneren aan Daimler (dealers) tegen (volledige) terugbetaling van de aankoopprijs. Als automobilisten om welke reden dan ook het betrokken dieselvoertuig niet kunnen of willen retourneren aan (een) Daimler (dealer), dan wenst de Stichting dat die automobilisten de schade als gevolg van de aanwezigheid van sjoemelsoftware in hun betrokken dieselvoertuigen naar behoren en volledig te vergoeden krijgen.

Wie kunnen er meedoen?

U komt voor deelname in aanmerking indien:

  • u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van één van de betrokken dieselmodellen hieronder;
  • uw dieselvoertuig een EURO 5 of EURO 6 typegoedkeuring heeft; en
  • uw dieselvoertuig in de periode tussen 1 januari 2009 en eind 2019 is gefabriceerd.

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve actie tegen Daimler? Stuur ons dan een e-mail via info@derclaim.nl! Wij verzoeken u de volgende gegevens toe te sturen:

  • Voertuigmodel
  • Bouwjaar
  • VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.

Welke dieselmodellen zijn getroffen?

Op basis van het onderzoek van Der Claim zijn op dit moment in ieder geval de volgende dieselmodellen van Daimler bij het dieselemissieschandaal betrokken.

A Class (2009-2019), B Class (2009-2019), C Class (2009-2019), CLA (2009-2019), CITAN (2009-2019), GLA (2009-2019), CLS Class (2009-2019), E Class (2009-2019), G Class (2009-2019), GLC (2009-2019), GLE (2009-2019), GLK (2009-2019), GLS 350D (2009-2019), M Class (2009-2019), ML (2009-2019), S Class (2009-2019), SLK (2009-2019), SPRINTER (2009-2019), V Class (2009-2019), VITO (2009-2019)

Meer informatie over de betrokken modellen vindt u hier.