Spring naar de content
Mijn aanmelding

Mercedes c.s. en de dealers hebben de rechtbank verzocht om de procedure aan te houden. Op 19 oktober 2022 heeft de rechtbank dit verzoek afgewezen en geoordeeld dat Mercedes c.s. hun conclusie van antwoord ten aanzien van (i) het toepasselijk recht en (ii) de ontvankelijkheid van de Stichting uiterlijk op 9 november 2022 moeten indienen.

menu