Wil je weten of je ook gedupeerd bent door Volkswagen?

Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door hieronder je kenteken in te vullen.

SJOEMELSOFTWARE: SLECHT VOOR HET MILIEU ÉN VOOR UW PORTEMONNEE

In september 2015 werd bekend dat Volkswagen via ‘sjoemelsoftware’ jarenlang de uitslag van emissietests beïnvloedde. Daardoor lagen de emissiewaarden van dieselvoertuigen van Volkswagen lange tijd veel hoger dan wettelijk is toegestaan. Dat is schadelijk voor het milieu. Maar als u zelf een Volkswagen-diesel rijdt, is het óók slecht voor uw portemonnee: na een noodzakelijke update verbruikt uw gerepareerde auto meer brandstof dan nodig en u ziet (vanwege imagoschade) de waarde van uw auto dalen. 

In onder meer de VS, Canada en Zuid-Korea is Volkswagen gedupeerde klanten financieel inmiddels tegemoetgekomen. Maar in Europa staat de teller helaas nog altijd op nul. De Stichting Volkswagen Car Claim wil daar iets aan doen! Wij zetten ons in voor een passende vergoeding voor de geleden schade. Dat doen we door gedupeerde klanten en consumentenorganisaties te verenigen en Volkswagen te dwingen tot actie. Samen staan we sterk! 

Al 120.000 gedupeerde autobezitters, waaronder enkele duizenden Nederlandse autobezitters, meldden zich inmiddels bij ons aan. Meld u ook kosteloos aan en doe mee aan deze collectieve actie. U profiteert dan mee van een eventuele compensatie. 

Het totale aantal gedupeerde autobezitters in Europa: 8,5 miljoen.
Het totale aantal gedupeerde Nederlandse autobezitters: 180.000.

HOE HOOG IS DE VERGOEDING?

Of Volkswagen gedupeerde klanten daadwerkelijk tegemoetkomt? Dat is nu nog niet duidelijk. Daardoor kunnen we ook nog niet zeggen hoe hoog een eventuele vergoeding is voor u als gedupeerde VW-rijder. 

Ons uiteindelijk doel is om met Volkswagen namens u te komen tot afspraken over een collectieve schikking. Komt het daadwerkelijk tot een compensatie-aanbod door Volkswagen? Dan kunt u als individuele VW-rijder altijd nog beslissen of u hier wel of niet mee akkoord gaat. U blijft kortom eigenaar van uw eigen claim.

Uzelf aanmelden kost u niets. Besluit u uiteindelijk in te gaan op een eventueel financieel aanbod van Volkswagen? Dan is maximaal 18 procent van uw compensatiebedrag bestemd voor de externe financiers van onze stichting. 

Boardmembers

Ulrike Wolf

Ulrike Wolf

Mevrouw Ulrike Wolf is namens VKI actief betrokken bij het Volkswagen-emissieschandaal. VKI is een Europese consumentenorganisatie die het initiatief van Der Claim ondersteunt. Ulrike Wol...

Lees meer

Fausto Pocar

Fausto Pocar

‘Het is verontrustend dat Volkswagen in Europa blijft weigeren om ook maar de kleinste mate van verantwoordelijkheid op zich te nemen. De tot nu toe geboden oplossingen zijn bij lange na ...

Lees meer

Guido van Woerkom

Guido van Woerkom

‘Of het nou gaat om goede infrastructuur of om betaalbare mobiliteit: als directeur van de ANWB ben ik altijd opgekomen voor de belangen van de automobilist. Niet voor niets heb ik mezelf...

Lees meer

Arie van der Steen

Arie van der Steen

‘Na het VW-debacle zag je dat het bedrijf in de VS al snel schikkingen trof met gedupeerde consumenten, net als in landen als Zuid-Korea en Canada. Waarom in Europa niet? Hier blijft het ...

Lees meer

Marten Oosting

Marten Oosting

‘Waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de stichting? Simpel: omdat ik het belangrijk vind dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord...

Lees meer

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Momenteel zijn we druk bezig om met zoveel mogelijk gedupeerde Europese VW-rijders en consumentenorganisaties samen te werken. Immers: hoe groter de claim, hoe groter de kans op succes.

Tegelijkertijd betrekken we Volkswagen en de Nederlandse VW-dealers in juridische procedures. Dat doen we door aan de rechter een juridische bevestiging te vragen van het feit dat Volkswagen de boel heeft opgelicht. U heeft immers niet de auto gekregen die u dacht te kopen. Bovendien heeft Volkswagen weliswaar aangeboden om de betrokken voertuigen te repareren, maar over die reparaties zijn veel klachten gekomen. De ‘gerepareerde’ auto’s verbruiken meer brandstof, slijten sneller, en vertonen minder goed rijgedrag. Daardoor zijn ze in waarde gedaald. Ook hier is Volkswagen dus tekortgeschoten. 
 
Met de juridische bevestiging door de rechter in de hand, kunnen we met Volkswagen om de tafel gaan zitten. Tot nu toe heeft het bedrijf in Europa elk verzoek tot compensatie afgewezen. Toch is onze verwachting dat Volkswagen ook hier in Europa uiteindelijk erkent dat er fouten zijn gemaakt. Ons uiteindelijke doel: voor u als consument komen tot een redelijke, passende compensatie, die recht doet aan de door u geleden schade. 

Zoals gezegd, beslist u uiteindelijk zélf of u daadwerkelijk gebruikt wilt maken van een eventueel compensatie-aanbod door Volkswagen. In juridische zin blijft u dus eigenaar van uw eigen claim. 

Veelgestelde vragen

Algemeen:

 • Waar over “Volkswagen c.s.” wordt gesproken, wordt gedoeld op Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT;
   
 • Waar over “Aangesproken Partijen” wordt gesproken, wordt gedoeld op Volkswagen c.s., Bosch, Pon’s Automobielhandel, de heer Winterkorn, de heer Müller en de Nederlandse handelaren.

Wat is het doel van de Stichting?

Het ultieme doel van de Stichting is om in goed overleg met Volkswagen c.s. van een redelijke en eerlijke oplossing te vinden voor alle Europese gedupeerde bezitters die getroffen zijn door het dieselschandaal. Een oplossing waarbij Volkswagen c.s. haar verantwoordelijkheid neemt en waarbij de gedupeerde autobezitters zonder kosten en zonder enig (toekomstig) risico gebruik kunnen blijven maken van hun auto’s.

Jullie zeggen dat ik niet mee mag doen. Ik weet zeker dat mijn auto onder de claim valt. Hoe zit dit?

De kentekencheck werkt nog niet optimaal voor bedrijfsauto’s en geïmporteerde auto’s. Wij zijn momenteel druk bezig om de kentekencheck aan te verbeteren. In de tussentijd kunnen wij u waarschijnlijk aanmelden op basis van uw chassisnummer. Stuurt u daarom altijd voor de zekerheid nog een e-mail met uw chassisnummer aan ons op.

Welke belangen worden door de Stichting vertegenwoordigd?

Op grond van haar statuten komt de Stichting op voor de belangen van alle Europese autobezitters die een getroffen voertuig hebben gekocht of geleased. In de Nederlandse procedure zal zij de belangen van de 170.000 gedupeerde Nederlandse autobezitters vertegenwoordigen.

Komt de Stichting ook op voor de belangen van andere betrokken partijen (stakeholders)?

 • Om de belangen van de gedupeerde autobezitters zo goed mogelijk te beschermen houdt de Stichting ook de belangen van bijvoorbeeld milieu- en gezondheidsorganisaties in het oog.
 • De maatschappelijke impact van het Dieselschandaal mag niet onopgemerkt blijven in een totaaloplossing.
 • De Stichting voert in dat kader dialoog met overige belangenorganisatie en wisselt onderling informatie uit.

Hoe ziet de interne structuur van de Stichting eruit?

 • De Stichting heeft een onafhankelijke raad van bestuur, welke bestaat uit de heer Fausto Pocar (voormalig voorzitter van het Joegoslaviëtribunaal), de heer Guido van Woerkom (voormalig president van de ANWB) en de heer Arie van der Steen (accountant en voormalig CFO bij verschillende ondernemingen);
 • De Stichting kent daarnaast een raad van toezicht, welke bestaat uit de heer Marten Oosting (voormalig Nationale Ombudsman en lid van de Raad van State) en mevrouw Ulrike Wolf (Juridisch adviseur van de Oostenrijkse consumentenorganisatie (VKI));
 • Tenslotte heeft de Stichting een adviesraad die wordt voorgezeten door de heer Gerhart Baum (voormalig Duits minister van binnenlandse zaken);
 • De leden van de raad van bestuur en raad van toezicht ontvangen slechts een bescheiden compensatie ter vergoeding van de door hen gemaakte kosten. De leden van de raden zijn bij de Stichting betrokken vanuit hun ideologie, niet vanuit persoonlijk gewin;
 • De Stichting opereert in lijn met de Claim Code, een gedragscode voor het Nederlands collectieve actierecht (2011 Claim Code).

Wat heeft de Stichting tot nu toe gedaan voor haar achterban?

 • Na het uitkomen van Dieselgate heeft de Stichting uitvoerig onderzoek gedaan naar het schandaal. Het is immers zaak om eerst de feiten en de gevolgen goed in kaart te hebben.
 • De Stichting heeft in de afgelopen twee jaar meerdere brieven verstuurd aan de Aangesproken Partijen. In deze brieven heeft de Stichting de Aangesproken Partijen aansprakelijk gehouden voor de door de autobezitters geleden schade en hen uitgenodigd om in overleg te treden met de Stichting om tot een eerlijke en redelijke regeling te komen voor alle Europese gedupeerde autobezitters.
 • De Stichting streeft ernaar dat geen enkele Europese consument zijn rechten verliest en op dezelfde manier zal worden gecompenseerd. Zij spant zich in om binnen Europa een brede support base te creëren voor haar initiatief. De Stichting is in dat kader diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met consumentenorganisaties en vergelijkbare initiatieven. Zij vertegenwoordigt inmiddels meer van 120.000 Europese autobezitters. Tevens onderhoudt de Stichting goed contact met de Europese Commissie.

De Stichting is niet het enige initiatief op de markt. Waarom moeten Nederlandse autobezitters zich nu juist aanmelden bij deze Stichting?

 • De Stichting is op dit moment het enige actieve initiatief in Nederland;
 • De Stichting streeft naar een oplossing waarbij de gedupeerde autobezitters schadeloos en risicoloos gebruik kunnen maken van hun auto. Zij doet dat bij voorkeur in overleg met de Aangesproken Partijen, maar de Stichting neemt met ‘Nee’ geen genoegen. Zij stelt alles in het werk om een passende oplossing te verkrijgen voor haar achterban. Als het moet dan maakt zij de gang naar de rechter. De aangekondigde procedure toont dat aan.
 • De Stichting wordt bijgestaan door een internationaal team van advocatenkantoren;
 • De Stichting heeft in Europa in de afgelopen twee jaren een brede support base opgebouwd en staat in nauw contact met consumenten- en andere belangenorganisaties

Waar kan ik meer lezen over de structuur van Der Claim?

U kunt via deze link de statuten van Der Claim doornemen.

Hoe kunnen benadeelde autobezitters zich aanmelden

Gedupeerde autobezitters kunnen zich kosteloos en zonder risico aanmelden via de website www.derclaim.nl. Ook bedrijven kunnen hun voertuig(en)(vloot) aanmelden via de website.

Moeten consumenten hun vordering overdragen aan de Stichting?

Nee. Consumenten blijven eigenaar van en houden controle over hun eigen claim.

Voor niets gaat de zon op. Hoe wordt het project van de Stichting gefinancierd en wie wordt er beter van?

• Gedupeerde autobezitters kunnen zich kosteloos aanmelden bij de Stichting zonder enig financieel risico. Alle kosten (inclusief de juridische kosten) worden door de Stichting gedragen. Daar heeft de Stichting externe financiering voor aangetrokken;
• Als er een schikking wordt bereikt met de Aangesproken Partijen, dan probeert de Stichting haar kosten op hen te verhalen. Als dat niet lukt, dan informeert de Stichting haar participanten daarover. In dat geval houdt de Stichting een percentage van 15-18% in op de aangeboden vergoeding van de autobezitters, welk bedrag wordt betaald om de kosten en het risico van de financiers van de Stichting te dekken.
• Over het gehanteerde percentage is goed nagedacht. De hoogte is in lijn met een redelijke vergoeding als bedoeld in de Claim Code. Het is bovendien aanzienlijk lager dan andere initiatieven in de markt.

Waarom houdt de Stichting ook Bosch, Pon’s Automobielhandel, de Nederlandse handelaren en de (oud) CEO van Volkswagen aansprakelijk?

De Aangesproken Partijen hebben allemaal bijgedragen aan de misleiding van Volkswagen c.s. Iedereen wordt aangesproken voor zijn rol in het geheel.

In juni dit jaar kondigde de Stichting aan dat zij de laatste hand legde aan de dagvaarding. We zijn nu vijf maanden verder. Waarom heeft de Stichting de dagvaarding nog niet uitgebracht

• Zoals gezegd streeft de Stichting naar een zo volledig mogelijke weergave van de feiten. In de afgelopen 5 maanden is veel nieuwe informatie naar boven gekomen die de standpunten en vorderingen van de Stichting ondersteunen.
• In juni kreeg de Stichting bovendien de beschikking over vertrouwelijke interne documenten van Volkswagen c.s. Uit die documenten blijkt onder meer dat de software update de verhoogde NOx uitstoot niet tegengaat;
• De Stichting kwam tevens te weten dat zich nog altijd illegale manipulatie-instrumenten bevinden in de getroffen voertuigen van Volkswagen c.s.;
• De Stichting heeft nader onderzoek gedaan en Volkswagen vervolgens geconfronteerd met deze nieuwe essentiële informatie. Zij heeft de informatie uiteraard in haar dagvaarding verwerkt

Wanneer brengt de Stichting haar dagvaarding wel uit?

• Op 1 december 2017 heeft de Stichting een exemplaar van de dagvaarding in concept verstuurd aan de Aangesproken Partijen. Zij heeft de Aangesproken Partijen een termijn van twee weken gegeven om zich bereid te stellen tot overleg over een door de stichting voorgestelde oplossing;
• Bij het uitblijven daarvan zal de Stichting overgaan tot betekening van de dagvaarding aan de Aangesproken Partijen.

Waarom start de Stichting een juridische procedure tegen Volkswagen c.s.?

• Volkswagen c.s. heeft jarenlang de NOx uitstoot van haar dieselvoertuigen met motortype EA 189 gemanipuleerd en daarmee de Europese – en Nederlandse – wetgeving overtreden;
• Als oplossing voor de manipulatie biedt zij de getroffen autobezitters een software update aan. Deze update blijkt niet te werken. Integendeel. De update veroorzaakt onder meer technische defecten bij de auto’s waarop de update wordt toegepast. Verder is er sprake van een verhoging van de gebruikskosten na de update, zoals meer brandstof- en AdBlue verbruik;
• Medio 2017 bleek uit vertrouwelijke interne documenten van Volkswagen dat Volkswagen c.s. nooit de intentie heeft gehad om het NOx-probleem op te lossen: ook na de update stoten de getroffen voertuigen te veel NOx uit en voldoen zij niet aan de wetgeving. Zelfs de Volkswagendealers in Duitsland zeggen dat de software update niet voldoende is en dat het NOx-probleem alleen met een hardware oplossing kan worden verholpen;
• Volkswagen c.s. heeft aangegeven dat zij niet in de positie is een hardware oplossing aan de autobezitters aan te bieden;
• Volkswagen c.s. heeft bij herhaling aangegeven dat men niet bereid is om in overleg te treden met de Stichting over een passende oplossing;
• De Stichting wil voorkomen dat de autobezitters met de rekening en het risico blijven zitten als gevolg van deze arrogante houding;
• Volkswagen c.s. laat de Stichting geen andere keus dan een procedure te starten waarmee de nadelen van Dieselgate bij de autobezitters wordt weggenomen. Daarom vordert de Stichting onder andere dat de rechter bevestigt dat de autobezitters bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de Nederlandse handelaren (erkende Volkswagen dealers) terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting dat Volkswagen c.s. aansprakelijk is voor vergoeding van de door hen geleden en nog te lijden schade.

Welke voertuigen zijn er nou precies getroffen?

• Dieselauto’s van het merk Volkswagen, Audi, Škoda en/of SEAT die zijn voorzien met het motortype EA 189. In deze voertuigen heeft Volkswagen c.s. manipulatiesoftware aangebracht of laten aanbrengen, zodat de auto’s konden slagen voor de test om vervolgens met een vertekende typegoedkeuring toegelaten te worden op de openbare weg. Zodra deze auto’s op de weg rijden stoten zij namelijk vele malen meer NOx uit dan is toegestaan in Europa (en dus ook in Nederland).

Lijden de bezitters van een getroffen voertuig wel schade?

• De Stichting heeft vernomen dat het probleem enkel verholpen kan worden via een hardware oplossing. Volkswagen c.s. heeft reeds aangegeven dat het bedrijf niet in staat is een dergelijke oplossing te verschaffen. Autobezitters moeten dus (financieel) in staat worden gesteld om een dergelijke hardware reparatie te laten uitvoeren, zodat hun voertuigen wél voldoen aan de NOx-uitstootnormen;
• Als gevolg van Dieselgate dalen de getroffen voertuigen sterk in waarde. In omringende landen zoals Duitsland is deze waardedaling opgelopen tot wel 25%.
• Dat komt onder meer door de ban van vervuilende auto’s uit diverse grote steden. Dit lijkt een voorbode te zijn voor andere landen. Ook in Nederland worden milieuzones versneld ingevoerd en wordt de overheid gedwongen tot handhaving van emissiewetgeving;
• Autobezitters lopen een reëel risico dat zij zullen worden geconfronteerd met rijverboden in (grote) steden.
• Getroffen voertuigen die een software-update hebben gehad kampen met diverse technische problemen. Hierdoor staan die autobezitters vaker met pech langs de kant van de weg en kunnen zij gedurende de reparaties niet beschikken over hun voertuig.
• Een groot deel van de consumenten draait daarnaast zelf op voor de reparatiekosten van hun voertuig. Handelaren ontkennen op grote schaal dat de defecten het gevolg zijn van de software-update. Daarnaast is er sprake van verhoogd verbruik van brandstof en AdBlue, hetgeen zorgt voor hogere gebruikskosten bij de autobezitters;
• Leaserijders worden aan het risico blootgesteld dat zij aan het einde van de leasetermijn een groot bedrag moeten bijbetalen. Veel leasecontracten bevatten namelijk een clausule die bepaalt dat een hogere waardedaling van het voertuig aan het eind van de leaseperiode door de autobezitter moet worden afgerekend.

Wat is de juridische basis voor de procedure?

• Op grond van artikel 3:305a BW komt de Stichting op voor de belangen van de autobezitters;
• De Stichting vordert onder andere dat de rechter bevestigt dat de autobezitters bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de Nederlandse handelaren (erkende Volkswagen dealers) terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting dat Volkswagen c.s. aansprakelijk is voor vergoeding van de door hen geleden en nog te lijden schade.

De Stichting mag dus geen schade vorderen namens de autobezitters? Hoe krijgen de autobezitters dan uiteindelijk een schadevergoeding toegekend door de rechter?

• Autobezitters kunnen gebruik maken van het door de Stichting verkregen vonnis om in een schadestaatprocedure een schadevergoeding van Volkswagen c.s. te verkrijgen. De Stichting beschikt over een grote database aan informatie en zal de autobezitters daarbij waarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Hoe moet een oplossing voor de gedupeerde autobezitters er volgens de Stichting uit komen te zien

• De Stichting heeft vernomen dat het probleem enkel verholpen kan worden via een hardware oplossing. Volkswagen c.s. heeft reeds aangegeven dat het bedrijf niet in staat is een dergelijke oplossing te verschaffen. Autobezitters moeten dus (financieel) in staat worden gesteld om een dergelijke hardware reparatie te laten uitvoeren, zodat hun voertuigen wél voldoen aan de NOx-uitstootnormen;
• De getroffen voertuigen moeten bovendien een nieuwe software update ondergaan waarbij de huidige illegale sjoemelsoftware worden verwijderd;
• Autobezitters wiens auto gebruik maken van AdBlue (EA 189 1.6 liter) moeten gecompenseerd worden voor het verhoogd verbruik daarvan;
• Autobezitters moeten worden gecompenseerd voor de verhoogde slijtage en het ontstaan van defecten als gevolg van de (oude) software update;
• Autobezitters moeten gecompenseerd worden voor de verwachte lagere dagwaarde van de getroffen voertuigen.
• De Stichting staat voor dat de betreffende financiële posten zich vertalen in een geaggregeerd schadebedrag.
• Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die autobezitters in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken.

Ik wil graag mijn verhaal kwijt, mag dat?

Dat mag zeker. Wij willen graag alles over uw onvrede weten. Uw verhaal draagt bij aan de collectieve stem richting Volkswagen en Bosch.