Wil je weten of je ook gedupeerd bent door Volkswagen c.s.

Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door hieronder je kenteken in te vullen.

SJOEMELSOFTWARE: SLECHT VOOR HET MILIEU ÉN VOOR UW PORTEMONNEE

In september 2015 werd bekend dat autofabrikant Volkswagen AG via ‘sjoemelsoftware’ jarenlang de uitslagen van emissietests beïnvloedde. Daardoor liggen de emissiewaarden van dieselvoertuigen van Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT (samen: Volkswagen c.s.) met een zogenoemde EA189-motor al lange tijd veel hoger dan wettelijk is toegestaan. Dat is schadelijk voor het milieu.

Maar als u zelf een dieselauto van een van deze merken rijdt, is het óók slecht voor uw portemonnee. Na een noodzakelijke update verbruikt uw ‘gerepareerde’ auto namelijk meer brandstof dan nodig. Ook ziet u (vanwege imagoschade) de waarde van uw auto dalen.

 

Industrieprobleem
 

‘Dieselgate’ was geboren. Al in 2017 lanceerde Stichting Car Claim een grootschalige juridische procedure tegen Volkswagen, haar (voormalige) bestuurders, SEAT, Audi, Škoda, softwareleverancier Bosch, importeur PON en de Nederlandse autohandelaren. Dat deden we onder de naam Stichting Volkswagen Car Claim. Inmiddels is gebleken dat niet alleen Volkswagen, maar veel méér autofabrikanten hun motoren hebben voorzien van sjoemelsoftware. Stichting Car Claim wil ook voor deze gedupeerde automobilisten opkomen.

“Er is zichtbaar sprake van een industriewijd probleem. Het vergt een brede aanpak om tot een gepaste oplossing te komen. Dat doen we natuurlijk het liefst zonder naar de rechter te hoeven stappen. Maar als het nodig is vragen we de Nederlandse rechter om de automobilisten het recht te geven de sjoemeldiesels aan hun respectieve dealers terug te geven – want niet goed, betekent geld terug – en de geleden schade op de autofabrikanten te verhalen.”

– Guido van Woerkom

 

Sjoemelsoftware is verboden
 

Het gebruik van sjoemelsoftware, met als doel om de regels te omzeilen, is verboden. Het Europees Hof van Justitie heeft in december 2020 duidelijk gemaakt dat het excuus van autofabrikanten die zeggen dat sjoemelsoftware nodig is om de motor te beschermen, niet opgaat. Autofabrikanten die om zulke redenen sjoemelsoftware in hun auto’s installeren, overtreden de Europese regels.

Het arrest van het Hof van Justitie is een belangrijke mijlpaal. Volkswagen heeft steeds benadrukt dat de door haar gebruikte sjoemelsoftware niet verboden is, omdat de software nodig zou zijn om de motor te beschermen, tegen bijvoorbeeld slijtage. Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat die vlieger niet op gaat. Autofabrikanten die om dergelijke redenen sjoemelsoftware in auto’s installeren overtreden de Europese regels.”

– Guido van Woerkom

 

Autobezitters al jaren kind van de rekening

Dieselgate is al ruim vijf jaar in volle gang en loopt allesbehalve op zijn einde. Wereldwijd zijn steeds meer autofabrikanten speerpunt van juridische procedures en onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. In de Verenigde Staten, Canada en Australië heeft dit inmiddels geleid tot vergoedingen aan gedupeerden. En in Duitsland trof Volkswagen – op last van de rechter – een schikking met een groep gedupeerde Duitse automobilisten. In Nederland is tot nu toe echter geen enkele compensatie aangeboden. Ondertussen zijn gedupeerde automobilisten kind van de rekening. De opgehemelde schone diesel blijkt in de praktijk immers niet te voldoen aan de wet. Daardoor is hij slechter voor het milieu, duurder in het gebruik én minder waard.

Stichting Car Claim wil daar iets aan doen! Onze stichting zet zich in voor een passende vergoeding voor uw geleden schade. Dat doen we door gedupeerde klanten en consumentenorganisaties te verenigen en sjoemelende autofabrikanten te dwingen tot actie. Samen staan we sterk! Rijdt u een dieselauto van Volkswagen of van een andere fabrikant? Dan is de kans groot dat ook u gedupeerd bent door het gebruik van sjoemelsoftware. De Stichting komt op voor uw belangen. Wij doen onderzoek naar het gedrag van alle autofabrikanten. Waar nodig zullen wij naast Volkswagen ook tegen andere autofabrikanten procedures starten. Op die manier willen we genoegdoening krijgen voor gedupeerde automobilisten zoals u.

In Europa meldden zich inmiddels al enkele tientallen duizenden automobilisten bij ons aan, waaronder ruim 10.000 Nederlandse automobilisten. Meld u ook kosteloos aan! Op die manier doet u mee aan deze collectieve actie. En profiteert u mee van een eventuele compensatie.

 

Een totaaloplossing voor alle Europese autobezitters

Als Stichting organiseren we noodzakelijke collectieve acties. Daarnaast houden we ons op Europese schaal bezig met de belangenbehartiging van gedupeerde automobilisten. Daarbij streven we naar een aanvaardbare oplossing, die tegemoetkomt aan de problemen waarmee miljoenen Europese automobilisten momenteel worden geconfronteerd. Dat doen we in samenwerking met consumenten- en overige belangenorganisaties in een aantal andere landen en met diverse andere (juridische) initiatieven in Europa. Ook spreken we geregeld met Europese politici over mogelijke oplossingen voor het dieselemissieschandaal.

“I urge the European car manufacturers to turn halfway, and to show readiness for consultation aimed at a friendly settlement. I also appeal to the bodies of the EU to make an effort to ensure that the car industry recognizes and takes its responsibility in this regard. An initiative endorsed and guided by the European Commission whereby representatives of the car industry on the one hand and representatives of the various stakeholders affected by the scandal on the other hand will negotiate a reasonable compromise on Dieselgate, would be an excellent way forward to achieve this. Stichting Car Claim – also speaking for its many partners all over Europe – is ready to participate in such initiative”

– Marten Oosting

HOE HOOG IS DE VERGOEDING?

Of de betrokken autofabrikanten, softwareleveranciers, importeurs en officiële dealers gedupeerde automobilisten daadwerkelijk tegemoetkomen? Dat is nu nog niet duidelijk. Daardoor kunnen we ook nog niet zeggen hoe hoog een eventuele vergoeding voor u als gedupeerde automobilist is. 

Ons uiteindelijke doel is om met deze partijen, voor u, tot afspraken te komen over een collectieve schikking. Komt het daadwerkelijk tot een compensatie-aanbod door deze partijen? Dan kunt altijd nog zelf beslissen of u hier wel of niet mee akkoord gaat. U blijft kortom eigenaar van uw eigen claim.

WAT KOST HET?

De Stichting wil gedupeerde automobilisten zo goed mogelijk in staat stellen om hun recht te behalen. Uzelf aanmelden is daarom kosteloos. Het actief behartigen van de belangen van gedupeerde automobilisten binnen en buiten de rechtbank brengt uiteraard wel kosten met zich. Hiervoor maken we gebruik van externe financiering. De Stichting heeft Vannin Capital PCC, een professionele procesfinancier uit het Verenigd Koninkrijk, bereid gevonden om haar uitgaven te financieren.

De financiers van onze Stichting nemen een risico. Daarom ontvangen zij – bij een positieve uitspraak van de rechter of na een schikking met Volkswagen – een vergoeding. Besluit u uiteindelijk in te gaan op een eventueel financieel aanbod van deze partijen? Dan is maximaal 25 procent van uw compensatiebedrag bestemd voor de externe financiers van onze stichting.De uiteindelijke vergoeding zal redelijk en doelmatig zijn, en afhankelijk van de goedkeuring door het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting. Een eventueel onderhandelingsresultaat wordt bovendien nog ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter. Zo doen wij er alles aan om voor u de best mogelijke uitkomst te behalen.

Verder goed om te weten: onze externe financier, Vannin Capital, is lid van de Association of Litigation Funders en voldoet aan de gedragscode van deze vereniging. Deze gedragscode (die wordt erkend in de Claimcode 2019) is opgesteld om partijen die gebruik willen maken van procesfinanciering te beschermen. In de Volkswagenprocedure heeft de rechtbank verder geoordeeld dat de financiële afspraken die de Stichting heeft gemaakt uw belangen als gedupeerde automobilist voldoende waarborgen.

OVER ONS

Stichting Car Claim is een non-profit organisatie die zich inzet voor de belangen van automobilisten die schade hebben geleden door ‘Dieselgate’. Ons doel is dat zij gecompenseerd worden voor deze schade. Ook willen we dat de betrokken autofabrikanten de getroffen automobilisten garanderen dat zij in de toekomst zonder mogelijke nadelige consequenties in hun auto kunnen blijven rijden.

 

Bestuur en toezicht

De Stichting (die werd opgericht op 1 oktober 2015) wordt aangestuurd door een onafhankelijke raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en voor de strategie van de Stichting. Hierover legt het bestuur ten minste een keer per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van bestuur bestaat uit Fausto Pocar (voormalig president van het Joegoslaviëtribunaal (ICTY)), Guido van Woerkom (voormalig hoofddirecteur van de ANWB) en Arie van der Steen (accountant en voormalig CFO van meerdere particuliere bedrijven). De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Ook adviseert de raad van toezicht het bestuur. Hierbij richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van de automobilisten waarvoor de Stichting werkt.

De raad van toezicht bestaat uit Marten Oosting (voormalig Nationale ombudsman en voormalig lid van de Raad van State), Hans de Savornin Lohman (advocaat en plaatsvervangend raadsheer van het Gerechtshof in Den Haag) en Jan Zielonka (hoogleraar Europese politiek en internationale betrekkingen aan de universiteit van Oxford en Venetië). 

Het bestuur en de raad van toezicht spannen zich in om u, als deelnemer van de Stichting, zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over belangrijke kwesties. Dat doen we bijvoorbeeld via enquêtes over de (gebruiks)ervaringen van automobilisten zoals u. Ook nodigen we deelnemers geregeld uit om mee te doen aan Webinars van de Stichting. Verder beantwoorden we doorlopend vragen met betrekking tot het dieselemissieschandaal; via de communicatiepagina op deze website of direct via e-mail (info@derclaim.nl). Komt het tot een schikking? Dan vragen we onze achterban uiteraard eerst om haar mening over een eventuele schikkingsovereenkomst.

Als collectieve belangenbehartiger voeren wij onze werkzaamheden uit in lijn met de principes van de Claimcode 2019. Dit is een gedrags- en governancecode, gericht op het deugdelijk en onafhankelijk functioneren van claimstichtingen. In onze jaarverslagen vindt u meer informatie over hoe we voldoen aan de Claimcode 2019.

Boardmembers

Fausto Pocar

Fausto Pocar

‘Het is verontrustend dat Volkswagen c.s. in Europa blijft weigeren om ook maar de kleinste mate van verantwoordelijkheid op zich te nemen. De tot nu toe geboden oplossingen zijn bij lang...

Lees meer

Guido van Woerkom

Guido van Woerkom

‘Of het nou gaat om goede infrastructuur of om betaalbare mobiliteit: als directeur van de ANWB ben ik altijd opgekomen voor de belangen van de automobilist. Niet voor niets heb ik mezelf...

Lees meer

Arie van der Steen

Arie van der Steen

‘Na het VW-debacle zag je dat het bedrijf in de VS al snel schikkingen trof met gedupeerde consumenten, net als in landen als Zuid-Korea en Canada. Waarom in Europa niet? Hier blijft het ...

Lees meer

Marten Oosting

Marten Oosting

‘Waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de stichting? Simpel: omdat ik het belangrijk vind dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord...

Lees meer

Hans de Savornin Lohman

Hans de Savornin Lohman

‘Volkswagen c.s., een van de bekendste en machtigste bedrijven ter wereld, heeft het publiek willens en wetens misleid. Toen mij werd gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht,...

Lees meer

Jan Zielonka

Jan Zielonka

Internationale ondernemingen zoals Volkswagen c.s. moeten niet alleen onderworpen zijn aan de wet, maar ook voldoen aan ethische, milieu- en maatschappelijke normen. Geheimhouding, ongeli...

Lees meer

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Momenteel zijn we druk bezig om met zoveel mogelijk gedupeerde Europese VW-rijders en consumentenorganisaties samen te werken. Immers: hoe groter de claim, hoe groter de kans op succes.

Collectieve actie

Tegelijkertijd hebben we Volkswagen en de andere partijen betrokken in een zogenoemde collectieve actie. Daarbij vragen we aan de rechter om een juridische bevestiging van het feit dat deze partijen u en andere gedupeerde automobilisten hebben misleid. U heeft immers niet de auto gekregen die u dacht te kopen.

Bovendien heeft Volkswagen c.s. weliswaar aangeboden om de betrokken voertuigen met een zogenaamde reparatie te ‘herstellen’, maar over die reparatie zijn veel klachten gekomen. De ‘gerepareerde’ auto’s presteren minder goed dan voorheen; ze verbruiken meer brandstof, slijten sneller en vertonen minder goed rijgedrag. Daardoor zijn ze in waarde gedaald. Bovendien stoten de auto’s ook ná de ‘reparatie’ nog steeds te veel schadelijke stoffen uit. Het daadwerkelijke probleem is door Volkswagen c.s. dus niet verholpen.

Passende compensatie

Hebben we de juridische bevestiging door de rechter gekregen? Dan kunnen we met Volkswagen c.s. en de andere partijen om de tafel gaan zitten voor overleg over een passende compensatie. Tot nu toe heeft Volkswagen c.s. in Europa elk verzoek tot compensatie afgewezen. Toch is onze verwachting dat Volkswagen c.s. ook hier in Europa uiteindelijk erkent dat er fouten zijn gemaakt.

Ons uiteindelijke doel: voor u als gedupeerde komen tot een redelijke, passende compensatie, die rechtdoet aan de door u geleden schade.Uiteindelijk beslist u zélf of u daadwerkelijk gebruikt wilt maken van een eventueel compensatie-aanbod. In juridische zin blijft u dus eigenaar van uw eigen claim.

Onderzoek naar andere fabrikanten

Naast de procedure tegen Volkswagen c.s. doet Stichting Car Claim onderzoek naar het gedrag van diverse andere autofabrikanten. Over de afgelopen jaren zijn diverse autofabrikanten in verband gebracht met het verboden gebruik van sjoemelsoftware. Ook hebben diverse autofabrikanten in het buitenland meerdere schikkingen getroffen met justitie en andere autoriteiten. 

Recent is Stichting Car Claim een procedure tegen Daimler gestart. Deze procedure wordt gevoerd onder de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Deze wet maakt het voor gedupeerde consumenten makkelijker om schade te verhalen op bedrijven die Europese regels hebben overtreden.Geeft het onderzoek van de Stichting naar betrokken autofabrikanten aanleiding tot collectieve actie? Dan stellen we de betrokken automobilisten uit onze statutaire achterban daarvan op de hoogte.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat maakt Der Claim anders dan andere initiatieven?

Dieselgate is een wereldwijd schandaal, dat miljoenen automobilisten gedupeerd heeft. In veel landen strijden organisaties voor de belangen van automobilisten. Stichting Car Claim moedigt dit ten zeerste aan en werkt in sommige landen ook samen met meerdere van deze initiatieven (onder meer in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk).

In Nederland is Stichting Car Claim de eerste organisatie die voor gedupeerde automobilisten een collectieve actieprocedure tegen een autofabrikant is gestart. Daarmee vervullen we een voortrekkersrol in de strijd tegen het sjoemelgedrag van autofabrikanten.

Erkende belangenvertegenwoordiger

Omdat het belangrijk is dat uw belangen goed zijn gewaarborgd, heeft de Rechtbank onderzocht of de Stichting voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die in Nederland zijn afgesproken. Daarbij heeft de rechter onder meer gekeken naar de deskundigheid van ons bestuur, de professionaliteit van onze adviseurs, de communicatie met onze leden, en naar de hoogte van de financiële vergoeding die we (in geval van succes) van onze deelnemers vragen.

De Rechtbank heeft op 20 november 2019 geoordeeld dat Stichting Car Claim aan al deze hoge eisen voldoet. Op dit moment is de Stichting het enige initiatief in Nederland dat door de rechtbank is erkend om de belangen van gedupeerde automobilisten te behartigen. Maar: er zijn nog meer belangrijke punten die Stichting Car Claim onderscheiden van alle andere initiatieven. Wij hebben de belangrijkste voordelen op een rijtje gezet.

Laagste kostenvergoeding

Transparantie staat bij Stichting Car Claim hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat u als deelnemer op voorhand weet waar u aan toe bent. Wordt er een schikking getroffen met Volkswagen of Daimler? Of kent de rechter (eventueel in individuele opvolgende procedures) een schadevergoeding toe? Dan vraagt onze stichting als vergoeding niet meer dan 25 procent hiervan. In deze vergoeding zijn alle kosten verrekend. Dus ook de kosten van betrokken advocaten en de procesfinancier.

U weet dus precies waar u aan toe bent, zonder verrassingen achteraf. Hoe meer automobilisten zich bij ons hebben aangesloten, hoe hoger het bedrag zal zijn dat wordt uitgekeerd aan gedupeerde automobilisten. De Stichting heeft vernomen dat gedupeerde automobilisten bij andere claiminitiatieven in het binnen- en buitenland hoge vergoedingen moeten afstaan, soms tot wel 35 procent. Voor u als gedupeerde automobilist valt het bedrag dat u mogelijk ontvangt dus een stuk lager uit dan bij ons initiatief. Het initiatief van Stichting Car Claim is dus ook in financieel opzicht het beste alternatief.

Samenwerking met andere belangenorganisaties

Stichting Car Claim werkt samen met vergelijkbare initiatieven in het binnen- en buitenland. Op die manier zijn we op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen en beschikken we over belangrijke informatie om de procedure tot een goed einde te brengen. Heeft u uw auto gekocht buiten Nederland? Dan verwijzen wij u door naar een van onze Europese partners, zodat zij uw belangen kunnen vertegenwoordigen.

Trackrecord aan bewezen inspanning

Niet alleen in Nederland vervullen we een voortrekkersrol. Regelmatig worden we uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten met alle belangrijke consumenten-, milieu-, en maatschappelijke gezondheidsorganisaties; om onze kennis te delen en om de handen waar het kan ineen te slaan. Ook spreken we geregeld met politici in Nederland en met leden van het Europees Parlement in Brussel over een totaaloplossing voor het aanhoudende dieselprobleem. Daarbij vertegenwoordigen we de collectieve stem van alle gedupeerde Europese automobilisten.

Maakt het uit of ik al bij een andere stichting ben aangesloten?

U bent altijd vrij om uzelf bij Stichting Car Claim aan te sluiten. Wij raden u wel aan om niet tegelijkertijd ook nog aan een andere stichting deel te nemen. Deelname aan andere initiatieven is vaak niet kosteloos. Ook wordt u dikwijls geconfronteerd met forse (annulerings)voorwaarden. Staat u al bij een andere stichting ingeschreven? En wilt u uzelf aansluiten bij ons initiatief? Dan raden wij u aan om uw aanmelding bij de andere stichting te beëindigen.

 

Waar kan ik jullie Privacy Policy terugvinden?

We gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoe precies? Dat kunt u teruglezen in onze privacy policy.

Gebruikte begrippen

 • Waar over “Volkswagen c.s.” wordt gesproken, wordt gedoeld op Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT;
   
 • Waar over “Aangesproken Partijen” wordt gesproken, wordt gedoeld op Volkswagen c.s., Bosch, Pon’s Automobielhandel en de officiële Nederlandse dealers.

Wat is het doel van de Stichting?

Het ultieme doel van de Stichting is om, in goed overleg, een redelijke en eerlijke oplossing te vinden voor alle Europese gedupeerde automobilisten die getroffen zijn door het dieselschandaal. Een oplossing waarbij de desbetreffende partijen hun verantwoordelijkheid nemen. En waarbij de gedupeerde automobilisten zonder kosten en zonder enig (toekomstig) risico gebruik kunnen blijven maken van hun auto’s.

Jullie zeggen dat ik niet mee mag doen. Ik weet zeker dat mijn auto onder de claim valt. Hoe zit dit?

De kentekencheck werkt nog niet optimaal voor bedrijfsauto’s en geïmporteerde auto’s. Wij zijn momenteel druk bezig om de kentekencheck te verbeteren. In de tussentijd kunnen wij u waarschijnlijk aanmelden op basis van uw chassisnummer. Stuurt u daarom altijd voor de zekerheid nog een e-mail met uw chassisnummer aan ons op. 

Ook indien u zich wenst aan te melden voor de collectieve actie tegen Daimler kunt u ons mailen via info@derclaim.nl. Wij verzoeken u de volgende gegevens toe te sturen:

- Voertuigmodel
- Bouwjaar
- VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
- Emailadres
- Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.

Welke belangen worden door de Stichting vertegenwoordigd?

Op grond van haar statuten komt de Stichting op voor de belangen van alle Europese automobilisten die een getroffen voertuig hebben gekocht of geleaset. De statuten kunt u raadplegen onder het kopje ‘Waar kan ik meer lezen over de structuur van DerClaim?

Komt de Stichting ook op voor de belangen van andere betrokken partijen (stakeholders)?

Om de belangen van de gedupeerde automobilisten zo goed mogelijk te beschermen, houden we ook de belangen van bijvoorbeeld milieu- en gezondheidsorganisaties in het oog. De maatschappelijke impact van het dieselschandaal mag niet onopgemerkt blijven in een totaaloplossing. Als Stichting zijn we daartoe in gesprek met overige belangenorganisaties en wisselen we onderling informatie uit.

Hoe ziet de interne structuur van de Stichting eruit?

Onder het kopje ‘Over ons’ vindt u meer informatie over de interne structuur van de Stichting.

Wat heeft de Stichting tot nu toe gedaan voor haar achterban?

Na het uitkomen van Dieselgate hebben we eerst uitvoerig onderzoek gedaan naar het schandaal. Het is immers zaak om de feiten en gevolgen goed in kaart te hebben. Sinds het bekend worden van het schandaal in 2015, hebben we meerdere brieven verstuurd aan Volkswagen c.s. en de overige betrokken partijen. In deze brieven hebben we de betrokken partijen aansprakelijk gesteld voor de door de automobilisten geleden schade en hen uitgenodigd om met ons in overleg te treden. Het doel: komen tot een eerlijke en redelijke regeling voor alle gedupeerde automobilisten. Daarnaast zijn we, namens alle Nederlandse gedupeerde automobilisten, op 2 mei 2018 een procedure begonnen tegen Volkswagen c.s. en de andere betrokken partijen.

Nadat bekend werd dat ook andere autofabrikanten mogelijk betrokken zijn bij het verboden gebruik van sjoemelsoftware in dieselvoertuigen, hebben we onze statutaire doelstelling uitgebreid. Zo komt de Stichting ook formeel op voor automobilisten die gedupeerd zijn door andere autofabrikanten dan Volkswagen c.s. In de loop van 2020 hebben we contact gezocht met Daimler, in verband met haar rol en betrokkenheid in het dieselemissieschandaal. De Stichting heeft ook Daimler, haar Nederlandse importeurs en dealers aansprakelijk gesteld en uitgenodigd om samen naar een oplossing te zoeken voor het nadeel dat huidige en voormalige eigenaren en gebruikers van betrokken dieselvoertuigen van Daimler van het dieselemissieschandaal ondervinden. Omdat Daimler geen gehoor gaf aan deze uitnodiging, zijn we op 30 december 2020 ook een collectieve actie tegen deze fabrikant gestart.

Ons streven is dat geen enkele gedupeerde automobilist zijn rechten verliest en dat iedereen op dezelfde manier wordt gecompenseerd. Niet voor niets spannen we ons in om binnen Europa brede support te creëren voor ons initiatief. In dat kader zijn we diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met consumentenorganisaties en vergelijkbare initiatieven. De Stichting vertegenwoordigt tientallen duizenden automobilisten in Europa, waarvan ruim 10.000 in Nederland. Ook onderhouden we goed contact met de Europese Commissie, het Europees Parlement en andere belangenorganisaties.

 

De Stichting is niet het enige initiatief op de markt. Waarom moeten Nederlandse automobilisten zich nu juist aanmelden bij deze Stichting?

Onze stichting is op dit moment het enige initiatief in Nederland dat door de Nederlandse rechter erkend is om de belangen van gedupeerde automobilisten te behartigen. Bovendien hebben we in Europa de afgelopen jaren een brede supportbase opgebouwd; we staan in nauw contact met consumenten- en andere belangenorganisaties in binnen- en buitenland.

Ons doel is om te komen tot een oplossing waarbij gedupeerde automobilisten schadeloos en risicoloos gebruik kunnen maken van hun auto. Dat doen we bij voorkeur in overleg met de verantwoordelijke partijen, maar met ‘Nee’ nemen we geen genoegen; we stellen alles in het werk om een passende oplossing te verkrijgen voor onze achterban. Daarom is de Stichting voor alle Nederlandse benadeelde automobilisten procedures begonnen voor de Rechtbank Amsterdam; op 2 mei 2018 tegen Volkswagen, en op 30 december 2020 tegen Daimler.

Geeft het onderzoek van de Stichting naar het gedrag van diverse andere betrokken autofabrikanten aanleiding tot soortgelijke actie? Dan stellen we de betrokken automobilisten uit onze statutaire achterban daarvan op de hoogte.

Waar kan ik meer lezen over de structuur van Der Claim?

U kunt via deze link de statuten van Der Claim doornemen.

Hoe kunnen benadeelde automobilisten zich aanmelden

Als gedupeerde automobilist kunt u zich kosteloos en zonder risico aanmelden via de website www.derclaim.nl. Ook bedrijven kunnen hun voertuig(en)(vloot) via deze website aanmelden.

Moeten consumenten hun vordering overdragen aan de Stichting?

Nee. Als automobilist blijft u eigenaar van en houdt u controle over uw eigen claim.

Voor niets gaat de zon op. Hoe wordt het project van de Stichting gefinancierd en wie wordt er beter van?

De Stichting streeft naar een zo hoog mogelijke compensatie voor u als gedupeerde automobilist. Wordt er een schikking bereikt? Dan proberen we onze kosten eerst te verhalen op de betrokken autofabrikanten en de andere aangesproken partijen. Lukt dat niet? Dan houden we maximaal 25 procent in op de aangeboden vergoeding van de automobilisten. Dit bedrag gebruiken we om de kosten en het risico van de procesfinancier van de Stichting te dekken.

Over de gehanteerde percentages is goed nagedacht. De hoogte is in lijn met een redelijke vergoeding als bedoeld in de Claimcode 2019. Het is bovendien lager dan andere initiatieven in Europa. Kortom: uw belang staat voorop! Hoeveel de kostenvergoeding precies bedraagt? Dat is afhankelijk van de uiteindelijke schikkingsvoorwaarden. Daarin spelen meerdere factoren een rol. Zoals de hoogte van de eventuele vergoeding. En het aantal automobilisten dat meedoet met de eventuele schikking. Het is daarom op dit moment nog te vroeg om hier verdere uitspraken over te kunnen doen.

De leden van de raad van bestuur ontvangen een vergoeding voor hun diensten aan de Stichting. Voor vergaderingen van de raad van bestuur of gezamenlijke vergaderingen met de raad van toezicht ontvangen bestuursleden een vergoeding van EUR 1.000 (exclusief btw) per bijgewoonde dag. Voor aanvullende diensten die verband houden met de activiteiten van de Stichting hebben leden van de raad van bestuur recht op een vergoeding van EUR 175, - per uur exclusief btw. De totale vergoeding die de leden van de raad van bestuur in 2019 tezamen hebben ontvangen bedraagt EUR 17.960 (inclusief btw).Reiskosten en overige onkosten worden naar redelijkheid vergoed.

De totale vergoeding die de leden van de raad van toezicht in 2019 tezamen hebben ontvangen bedraagt EUR 10.502 (inclusief btw), bestaande uit een redelijke vergoeding van onkosten en een zogenaamd vacatiegeld voor vergaderingen van de raad van toezicht of gezamenlijke vergaderingen met de raad van bestuur van EUR 1.000 (exclusief btw) per bijgewoonde dag.

 

 

 

Ik wil graag mijn verhaal kwijt, mag dat?

Dat mag zeker. Wij willen graag alles over uw situatie weten. Uw verhaal draagt bij aan de collectieve stem richting de autofabrikanten en de andere aangesproken partijen.

Heeft u naar aanleiding van deze website nog vragen? Neem dan gerust contact op via e-mailadres info@derclaim.nl

Volkswagen

Waarom houdt de Stichting ook Bosch, Pon’s Automobielhandel, de Nederlandse handelaren en de oud CEO’s van Volkswagen aansprakelijk?

Deze partijen hebben allemaal bijgedragen aan de misleiding van Volkswagen c.s. Iedereen wordt aangesproken op zijn rol in het geheel.

Waarom is de Stichting een juridische procedure gestart tegen Volkswagen c.s.?

 • Volkswagen c.s. manipuleert al jarenlang de uitstoot van stikstofoxide (NOx) van haar dieselvoertuigen met motortype EA189. Daarmee overtreedt het concern de Europese – en Nederlandse – wetgeving. Als oplossing voor de manipulatie biedt Volkswagen c.s. de getroffen automobilisten een (software) update aan. Deze update blijkt echter niet te werken. Integendeel; de update veroorzaakt onder meer technische defecten bij de betreffende auto’s. Verder is er na de update sprake van hogere gebruikskosten, zoals meer brandstof- en AdBlue-verbruik.
 • Medio 2017 bleek uit vertrouwelijke interne documenten van Volkswagen dat Volkswagen c.s. nooit de intentie heeft gehad om het NOx-probleem op te lossen: ook na de update stoten de getroffen voertuigen te veel NOx uit en voldoen zij niet aan de wetgeving. Het NOx-probleem kan alleen met een hardware-oplossing worden verholpen. Volkswagen c.s. heeft echter aangegeven dat het niet bereid is een hardware-oplossing aan de automobilisten aan te bieden.
 • Volkswagen c.s. heeft verder bij herhaling aangegeven dat het niet bereid is om in overleg te treden met de Stichting over een passende oplossing. De Stichting wil voorkomen dat de automobilisten met de rekening en het risico blijven zitten als gevolg van deze arrogante houding van Volkswagen c.s.
 • Volkswagen c.s. heeft de Stichting geen andere keus gelaten dan een procedure te starten om de nadelen van het Volkswagen-dieselemissieschandaal bij de automobilisten weg te nemen. Daarom vordert de Stichting in de procedure voor de Rechtbank Amsterdam onder andere dat de rechter bevestigt dat de automobilisten uiteindelijk bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de officiële Nederlandse dealers terug te geven, tegen volledige terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting dat Volkswagen c.s. en de overige aangesproken partijen onrechtmatig hebben gehandeld jegens de Nederlandse automobilisten. Dit vormt voor automobilisten de basis voor een vergoeding van de geleden en nog te lijden schade.

 

Wat is de status van de juridische procedure in Nederland?

Op de procespagina vindt u meer informatie over de actuele status van de Nederlandse procedure tegen Volkswagen c.s. en de overige betrokken partijen.

 

Welke voertuigen zijn er nou precies getroffen?

Dieselauto’s van de merken Volkswagen, Audi, Škoda en/of SEAT met het motortype EA189. Manipulatiesoftware zorgde ervoor dat deze auto’s konden slagen voor de emissietest. Vervolgens werden ze met een vertekende typegoedkeuring en een ten onrechte afgegeven CVO (Certificaat van Overeenstemming) toegelaten op de openbare weg. En dat is slecht voor het milieu; zodra deze auto’s op de weg rijden, stoten zij vele malen meer stikstofoxide (NOx) uit dan is toegestaan in Europa (en dus ook in Nederland).

Lijden de automobilisten wel schade?

 • Heeft u een van de getroffen auto’s gekocht of geleaset? Dan heeft u een te hoge koop- of leaseprijs betaald. Voor de zogenoemde ‘duurzaamheidstoeslag’ op de aankoopprijs kreeg u in werkelijkheid niets terug.
 • De Stichting heeft vernomen dat het probleem alleen verholpen kan worden via een hardware-oplossing. Volkswagen c.s. heeft al aangegeven dat zij niet voor zo’n oplossing zal zorgen. Als automobilist moet u daarom (financieel) in staat worden gesteld om een zo’n hardware-reparatie zelf te laten uitvoeren, zodat uw voertuig wél voldoet aan de NOx-uitstootnormen en geen sjoemelsoftware meer bevat.
 • Door Dieselgate dalen de getroffen voertuigen sterk in waarde. In omringende landen zoals Duitsland is deze waardedaling opgelopen tot wel 25 procent.
 • Dat komt onder meer door de verbanning van vervuilende auto’s uit diverse grote steden. Dit lijkt een voorbode te zijn voor andere landen. Ook in Nederland worden milieuzones ingevoerd en wordt de overheid gedwongen tot handhaving van emissiewetgeving.
 • Als automobilist loopt u een reëel risico dat u wordt geconfronteerd met rijverboden in (grote) steden.
 • Getroffen voertuigen die een update hebben gehad, kampen met diverse technische problemen. Hierdoor nemen de onderhoudskosten toe, staan automobilisten vaker met pech langs de kant van de weg, en kunnen zij gedurende de reparaties niet beschikken over hun voertuig. Daarnaast zijn de motorprestaties van de geüpdatete auto’s verminderd.
 • Een groot deel van de consumenten draait daarnaast zelf op voor de reparatiekosten van hun voertuig. Handelaren ontkennen op grote schaal dat de defecten het gevolg zijn van de software-update. Daarnaast is er sprake van verhoogd verbruik van brandstof en AdBlue. Dat zorgt voor hogere gebruikskosten bij de automobilisten.

Wat is de juridische basis voor de procedure?

 • Op grond van artikel 3:305a BW komt de Stichting op voor de belangen van de Nederlandse gedupeerde automobilisten.
 • De Stichting vordert onder andere dat de rechter bevestigt dat deze automobilisten uiteindelijk bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de officiële Volkswagen-dealers terug te geven, tegen (volledige) terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting dat Volkswagen c.s. en de overige aangesproken partijen jegens de Nederlandse automobilisten onrechtmatig hebben gehandeld. Dit vormt voor automobilisten de basis voor een vergoeding van de geleden en nog te lijden schade.

De Stichting mag dus geen schade vorderen namens de automobilisten? Hoe krijgen de automobilisten dan uiteindelijk een schadevergoeding toegekend door de rechter?

Automobilisten kunnen gebruikmaken van het door de Stichting verkregen vonnis om – in een volgende procedure – een schadevergoeding te krijgen van Volkswagen en de andere aangesproken partijen. De Stichting beschikt over een grote database aan informatie en ondersteunt de automobilisten hierbij zo goed mogelijk.

Hoe moet een oplossing voor de gedupeerde automobilisten er volgens de Stichting uit komen te zien?”

 • De Stichting heeft vernomen dat het probleem alleen verholpen kan worden via een hardware-oplossing. Volkswagen c.s. heeft al aangegeven dat het bedrijf niet bereid is om zo’n oplossing te bieden. Als automobilist moet u daarom (financieel) in staat worden gesteld om zo’n hardware-reparatie te laten uitvoeren, zodat uw voertuig wél voldoet aan de NOx-uitstootnormen.
 • De getroffen voertuigen moeten bovendien een nieuwe update ondergaan waarbij de huidige illegale sjoemelsoftware wordt verwijderd, zonder dat dit ten koste gaat van het rijcomfort en de rijprestaties.
 • Automobilisten met een auto die gebruikmaakt van AdBlue (EA189 1.6 liter) moeten gecompenseerd worden voor het verhoogde verbruik daarvan.
 • Automobilisten moeten worden gecompenseerd voor de verhoogde slijtage en het ontstaan van defecten als gevolg van de update.
 • Automobilisten moeten gecompenseerd worden voor de lagere dagwaarde van de getroffen voertuigen.
 • De Stichting zou graag zien dat al deze financiële posten worden gebundeld in één samengesteld schadebedrag.
 • Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die automobilisten in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken.
 • De aangesproken partijen kunnen gezamenlijk aan de bovengenoemde punten bijdragen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen.