Wil je weten of je ook gedupeerd bent door Volkswagen c.s.

Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door hieronder je kenteken in te vullen.

SJOEMELSOFTWARE: SLECHT VOOR HET MILIEU ÉN VOOR UW PORTEMONNEE

In september 2015 werd bekend dat Volkswagen c.s. via ‘sjoemelsoftware’ jarenlang de uitslag van emissietests beïnvloedde. Daardoor lagen de emissiewaarden van dieselvoertuigen van Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT met een EA189 motor lange tijd veel hoger dan wettelijk is toegestaan. Dat is schadelijk voor het milieu. Maar als u zelf een dieselauto van een van deze merken rijdt, is het óók slecht voor uw portemonnee: na een noodzakelijke update verbruikt uw gerepareerde auto meer brandstof dan nodig en u ziet (vanwege imagoschade) de waarde van uw auto dalen.

In onder meer de VS, Canada en Zuid-Korea is Volkswagen c.s. gedupeerde klanten financieel inmiddels tegemoetgekomen. Maar in Europa staat de teller helaas nog altijd op nul. De Stichting Car Claim wil daar iets aan doen! Wij zetten ons in voor een passende vergoeding voor de geleden schade. Dat doen we door gedupeerde klanten en consumentenorganisaties te verenigen en Volkswagen c.s. te dwingen tot actie. Samen staan we sterk! 

In Europa meldden al enkele tientallen duizenden automobilisten, waaronder ruim 10.000 Nederlandse automobilisten, zich bij ons aan. Meld u ook kosteloos aan en doe mee aan deze collectieve actie. U profiteert dan mee van een eventuele compensatie

Het totale aantal gedupeerde automobilisten in Europa: meer dan 8,5 miljoen.
Het totale aantal gedupeerde Nederlandse automobilisten: meer dan 180.000.

HOE HOOG IS DE VERGOEDING?

Of autoproducent Volkswagen c.s., softwareleverancier Bosch, importeur Pon’s Automobielhandel en/of de officiële dealers gedupeerde automobilisten daadwerkelijk tegemoetkomen? Dat is nu nog niet duidelijk. Daardoor kunnen we ook nog niet zeggen hoe hoog een eventuele vergoeding is voor u als gedupeerde automobilist. 

Ons uiteindelijke doel is om met Volkswagen c.s., Bosch, Pon’s Automobielhandel en de officiële dealers namens u als Nederlandse automobilist te komen tot afspraken over een collectieve schikking. Komt het daadwerkelijk tot een compensatie-aanbod door deze partijen? Dan kunt altijd nog zelf beslissen of u hier wel of niet mee akkoord gaat. U blijft kortom eigenaar van uw eigen claim.

Uzelf aanmelden kost u niets. Besluit u uiteindelijk in te gaan op een eventueel financieel aanbod van de deze partijen? Dan is maximaal 25 procent van uw compensatiebedrag bestemd voor de externe financiers van onze stichting.“

Boardmembers

Fausto Pocar

Fausto Pocar

‘Het is verontrustend dat Volkswagen c.s. in Europa blijft weigeren om ook maar de kleinste mate van verantwoordelijkheid op zich te nemen. De tot nu toe geboden oplossingen zijn bij lang...

Lees meer

Guido van Woerkom

Guido van Woerkom

‘Of het nou gaat om goede infrastructuur of om betaalbare mobiliteit: als directeur van de ANWB ben ik altijd opgekomen voor de belangen van de automobilist. Niet voor niets heb ik mezelf...

Lees meer

Arie van der Steen

Arie van der Steen

‘Na het VW-debacle zag je dat het bedrijf in de VS al snel schikkingen trof met gedupeerde consumenten, net als in landen als Zuid-Korea en Canada. Waarom in Europa niet? Hier blijft het ...

Lees meer

Marten Oosting

Marten Oosting

‘Waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de stichting? Simpel: omdat ik het belangrijk vind dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord...

Lees meer

Hans de Savornin Lohman

Hans de Savornin Lohman

‘Volkswagen c.s., een van de bekendste en machtigste bedrijven ter wereld, heeft het publiek willens en wetens misleid. Toen mij werd gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht,...

Lees meer

Jan Zielonka

Jan Zielonka

Internationale ondernemingen zoals Volkswagen c.s. moeten niet alleen onderworpen zijn aan de wet, maar ook voldoen aan ethische, milieu- en maatschappelijke normen. Geheimhouding, ongeli...

Lees meer

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Momenteel zijn we druk bezig om met zoveel mogelijk gedupeerde Europese VW-rijders en consumentenorganisaties samen te werken. Immers: hoe groter de claim, hoe groter de kans op succes.

Tegelijkertijd hebben we de Aangesproken Partijen betrokken in een juridische procedure. Dat doen we door aan de rechter een juridische bevestiging te vragen van het feit dat deze partijen de gedupeerde automobilisten hebben misleid. U heeft immers niet de auto gekregen die u dacht te kopen. Bovendien heeft Volkswagen c.s. weliswaar aangeboden om de betrokken voertuigen met een zogenaamde reparatie te ‘herstellen’, maar over die reparatie zijn veel klachten gekomen. De ‘gerepareerde’ auto’s verbruiken meer brandstof, slijten sneller, en vertonen minder goed rijgedrag. Daardoor zijn ze in waarde gedaald. Bovendien stoten de auto’s ook ná de ‘reparatie’ nog steeds te veel schadelijke stoffen uit. Het daadwerkelijke probleem is door Volkswagen c.s. dus niet verholpen.


Met de juridische bevestiging door de rechter in de hand, kunnen we met Volkswagen c.s. en de andere partijen om de tafel gaan zitten. Tot nu toe heeft Volkswagen c.s. in Europa elk verzoek tot compensatie afgewezen. Toch is onze verwachting dat zij ook hier in Europa uiteindelijk erkent dat er fouten zijn gemaakt. Ons uiteindelijke doel: voor u als consument komen tot een redelijke, passende compensatie, die recht doet aan de door u geleden schade.

Zoals gezegd, beslist u uiteindelijk zélf of u daadwerkelijk gebruikt wilt maken van een eventueel compensatie-aanbod door de Aangesproken Partijen. In juridische zin blijft u dus eigenaar van uw eigen claim.

Veelgestelde vragen

Wat maakt Der Claim anders dan andere initiatieven?

WAT MAAKT DER CLAIM ANDERS DAN ANDERE INITIATIEVEN?

Dieselgate betreft een wereldwijd schandaal dat miljoenen automobilisten gedupeerd heeft. In vele landen wordt door organisaties voor de belangen van automobilisten gestreden. Der Claim werkt samen met meerdere van deze initiatieven (o.a. in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) en moedigt dit ten zeerste aan. Der Claim is de enige organisatie die in Nederland ten behoeve van alle gedupeerde Nederlandse automobilisten een procedure is gestart tegen Volkswagen en de overige gedaagden.

Kwaliteitskeurmerk

Omdat het belangrijk is dat uw belangen goed zijn gewaarborgd, heeft de Rechtbank onderzocht of het initiatief van Der Claim aan de hoge kwaliteitseisen voldoet die in Nederland zijn afgesproken. Daarbij is onder meer gekeken naar de deskundigheid van het bestuur van Der Claim, de professionaliteit van haar adviseurs, de communicatie met haar leden en de hoogte van de financiële vergoeding die Der Claim in geval van succes van haar deelnemers vraagt.

De Rechtbank heeft op 20 november 2019 geoordeeld dat Der Claim aan al deze hoge kwaliteitseisen voldoet. Der Claim is daarmee het enige initiatief in Nederland met dit kwaliteitskeurmerk.
Daarnaast is nog aan aantal andere belangrijke punten dat Der Claim onderscheidt van alle andere initiatieven. Wij hebben de belangrijkste voordelen voor u op een rijtje gezet.

Deelnemen is kosteloos

Deelnemen bij Der Claim is kosteloos. Dat betekent geen verplichtingen, geen verborgen kosten en andere ‘kleine lettertjes’ indien u de deelname wilt beëindigen. Der Claim is op de hoogte dat andere initiatieven dergelijke deelnemingsvoorwaarden wel hanteren. Dit kan gedupeerde automobilisten bij opzegging van de deelname confronteren met verborgen annuleringskosten en allerlei andere verplichtingen. Let u dus goed op voordat u aan dit soort initiatieven deelneemt!

Laagste kostenvergoeding

Transparantie staat bij Der Claim hoog in het vaandel. Zij vindt het belangrijk dat haar deelnemers op voorhand weten waar zij aan toe zijn. In geval van een door de rechter toegekende schadevergoeding of in geval van een schikking vraagt Der Claim niet meer dan 18-25%. Daar zitten alle kosten in, dus ook de kosten van betrokken advocaten en procesfinanciers. U weet dus precies waar u aan toe bent, zonder verrassingen achteraf.Hoe meer automobilisten zich hebben aangesloten bij Der Claim, hoe hoger een aan gedupeerde automobilisten uit te keren bedrag zal zijn.

Der Claim heeft vernomen dat gedupeerde automobilisten bij andere claiminitiatieven in het binnen- en buitenland hoge vergoedingen moeten afstaan, soms tot wel 35%. Hierdoor wordt het aan gedupeerde automobilisten uit te keren bedrag lager dan bij het initiatief van de Stichting. Voor gedupeerde Nederlandse automobilisten is het initiatief van Der Claim dus ook financieel het beste alternatief.

Samenwerking met andere belangenorganisaties

Der Claim heeft belangrijke samenwerkingen gesloten met vergelijkbare initiatieven in het binnen- en buitenland. Op die manier is zij op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen en beschikt zij over belangrijke informatie om de procedure tot een goed einde te brengen. De bij haar aangesloten automobilisten die hun auto hebben gekocht buiten Nederland verwijst zij naar haar Europese partners, zodat ook deze belangen vertegenwoordigd zijn.

Trackrecord aan bewezen inspanning

Der Claim vervult niet alleen in Nederland een voortrekkersrol. Der Claim wordt regelmatig uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten met alle belangrijke consumenten-, milieu-, en maatschappelijke gezondheidsorganisaties om haar kennis te delen en de handen waar het kan ineen te slaan. Ook spreekt zij met politici in Nederland en met leden van het Europees Parlement in Brussel over een totaaloplossing voor het aanhoudende dieselprobleem. De Stichting vertegenwoordigt daarbij de collectieve stem van alle gedupeerde Nederlandse automobilisten. Dit maakt dat Der Claim op natuurlijke wijze onderdeel zal kunnen zijn van een mogelijke totaaloplossing.

MAAKT HET UIT OF IK AL BIJ EEN ANDERE STICHTING BEN AANGESLOTEN?

U bent altijd vrij om uzelf bij Der Claim aan te sluiten. Wij raden u niet aan tegelijkertijd aan een andere stichting deel te nemen. Deelname aan andere initiatieven is vaak niet kosteloos en u wordt dikwijls geconfronteerd met forse (annulerings)voorwaarden. Als u al bij een andere stichting staat ingeschreven en uzelf bij ons initiatief wenst aan te sluiten, raden wij u aan uw aanmelding bij de andere stichting te beëindigen.

Waar kan ik jullie Privacy Policy terugvinden?

Der Claim is zich erg bewust van haar taak om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Deze zorgvuldigheid kunt u teruglezen in onze Privacy Policy. Die kunt u hier downloaden. 

Gebruikte begrippen

 • Waar over “Volkswagen c.s.” wordt gesproken, wordt gedoeld op Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT;
   
 • Waar over “Aangesproken Partijen” wordt gesproken, wordt gedoeld op Volkswagen c.s., Bosch, Pon’s Automobielhandel en de officiële Nederlandse dealers.

Wat is het doel van de Stichting?

Het ultieme doel van de Stichting is om in goed overleg een redelijke en eerlijke oplossing te vinden voor alle Europese gedupeerde bezitters die getroffen zijn door het dieselschandaal. Een oplossing waarbij de desbetreffende partijen hun verantwoordelijkheid nemen en waarbij de gedupeerde automobilisten zonder kosten en zonder enig (toekomstig) risico gebruik kunnen blijven maken van hun auto’s.

Jullie zeggen dat ik niet mee mag doen. Ik weet zeker dat mijn auto onder de claim valt. Hoe zit dit?

De kentekencheck werkt nog niet optimaal voor bedrijfsauto’s en geïmporteerde auto’s. Wij zijn momenteel druk bezig om de kentekencheck aan te verbeteren. In de tussentijd kunnen wij u waarschijnlijk aanmelden op basis van uw chassisnummer. Stuurt u daarom altijd voor de zekerheid nog een e-mail met uw chassisnummer aan ons op.

Welke belangen worden door de Stichting vertegenwoordigd?

Op grond van haar statuten komt de Stichting op voor de belangen van alle Europese automobilisten die een getroffen voertuig hebben gekocht of geleased. De statuten kunt u raadplegen onder het kopje ‘Waar kan ik meer lezen over de structuur van DerClaim?’. In de Nederlandse procedure vertegenwoordigt zij de belangen van alle Nederlandse automobilisten.

Komt de Stichting ook op voor de belangen van andere betrokken partijen (stakeholders)?

Om de belangen van de gedupeerde automobilisten zo goed mogelijk te beschermen houdt de Stichting ook de belangen van bijvoorbeeld milieu- en gezondheidsorganisaties in het oog. De maatschappelijke impact van het Dieselschandaal mag niet onopgemerkt blijven in een totaaloplossing. De Stichting voert in dat kader dialoog met overige belangenorganisaties en wisselt onderling informatie uit.

Hoe ziet de interne structuur van de Stichting eruit?

 • De Stichting heeft een onafhankelijke raad van bestuur, welke bestaat uit de heer Fausto Pocar (voormalig voorzitter van het Joegoslaviëtribunaal), de heer Guido van Woerkom (voormalig president van de ANWB) en de heer Arie van der Steen (accountant en voormalig CFO bij verschillende ondernemingen);

 • De Stichting kent daarnaast een raad van toezicht, welke bestaat uit de heer Marten Oosting (voormalig Nationale Ombudsman en lid van de Raad van State), de heer de Savornin Lohman (plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag) en de heer Jan Zielonka (hoogleraar Europese politiek aan Oxford University);

 • De leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht ontvangen slechts een bescheiden compensatie ter vergoeding van de door hen gemaakte kosten.

 • De leden van de raden zijn bij de Stichting betrokken vanuit hun ideologie, niet vanuit persoonlijk gewin;

 • De Stichting opereert in lijn met de Claim Code, een gedragscode voor het Nederlands collectieve actierecht (Claim Code 2019).

Wat heeft de Stichting tot nu toe gedaan voor haar achterban?

Na het uitkomen van Dieselgate heeft de Stichting uitvoerig onderzoek gedaan naar het schandaal. Het is immers zaak om eerst de feiten en de gevolgen goed in kaart te hebben.

 • De Stichting heeft sinds het bekend worden van het schandaal in 2015, meerdere brieven verstuurd aan de Aangesproken Partijen. In deze brieven heeft de Stichting de Aangesproken Partijen aansprakelijk gesteld voor de door de automobilisten geleden schade en hen uitgenodigd om in overleg te treden met de Stichting om tot een eerlijke en redelijke regeling te komen voor alle gedupeerde automobilisten. Daarnaast is de Stichting namens alle Nederlandse gedupeerde automobilisten op 2 mei 2018 een procedure begonnen tegen de Aangesproken Partijen.
   
 • De Stichting streeft ernaar dat geen enkele gedupeerde automobilisten zijn rechten verliest en op dezelfde manier zal worden gecompenseerd. Zij spant zich in om binnen Europa een brede support base te creëren voor haar initiatief. De Stichting is in dat kader diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met consumentenorganisaties en vergelijkbare initiatieven. Zij vertegenwoordigt tientallen duizenden automobilisten in Europa, waarvan ruim 10.000 in Nederland. Tevens onderhoudt de Stichting goed contact met de Europese Commissie en andere belangenorganisaties.

 

De Stichting is niet het enige initiatief op de markt. Waarom moeten Nederlandse automobilisten zich nu juist aanmelden bij deze Stichting?

 

De Stichting is op dit moment het enige actieve initiatief in Nederland; dat is goedgekeurd door de Nederlandse rechter;

De Stichting streeft naar een oplossing waarbij de gedupeerde automobilisten schadeloos en risicoloos gebruik kunnen maken van hun auto. Zij doet dat bij voorkeur in overleg met de Aangesproken Partijen, maar de Stichting neemt met ‘Nee’ geen genoegen. Zij stelt alles in het werk om een passende oplossing te verkrijgen voor haar achterban. Daarom is de Stichting namens alle Nederlandse benadeelde automobilisten op 2 mei 2018 een procedure begonnen voor de Rechtbank Amsterdam. Zie voor de voortgang van de procedure het kopje “Proces”.

De Stichting heeft in Europa in de afgelopen jaren een brede support base opgebouwd en staat in nauw contact met consumenten- en andere belangenorganisaties.

 

Waar kan ik meer lezen over de structuur van Der Claim?

U kunt via deze link de statuten van Der Claim doornemen.

Hoe kunnen benadeelde automobilisten zich aanmelden

Gedupeerde automobilisten kunnen zich kosteloos en zonder risico aanmelden via de website www.derclaim.nl. Ook bedrijven kunnen hun voertuig(en)(vloot) aanmelden via de website.

Moeten consumenten hun vordering overdragen aan de Stichting?

Nee. Consumenten blijven eigenaar van en houden controle over hun eigen claim.

Voor niets gaat de zon op. Hoe wordt het project van de Stichting gefinancierd en wie wordt er beter van?

De Stichting streeft ernaar dat aan gedupeerde automobilisten een zo groot mogelijk bedrag toekomt.

 • Als er een schikking wordt bereikt met de Aangesproken Partijen, dan probeert de Stichting haar kosten op hen te verhalen. Als dat niet lukt, dan informeert de Stichting haar deelnemers daarover. In dat geval houdt de Stichting een percentage van 18% - 25% in op de aangeboden vergoeding van de automobilisten, welk bedrag zal worden gebruikt om de kosten en het risico van de procesfinancier van de Stichting te dekken.
   
 • Over de gehanteerde percentages is goed nagedacht. De hoogte is in lijn met een redelijke vergoeding als bedoeld in de Claim Code. Het is bovendien lager dan andere initiatieven in Europa. Kortom: uw belang staat voorop!
   
 • Hoeveel de kostenvergoeding precies zal bedragen is afhankelijk van de uiteindelijke schikkingsvoorwaarden. Daarin spelen meerdere factoren een rol, zoals de hoogte van de eventuele vergoeding en het aantal automobilisten dat meedoet met de eventuele schikking. Het is daarom op dit moment nog te vroeg om hier verdere uitspraken over te kunnen doen.

 

Waarom houdt de Stichting ook Bosch, Pon’s Automobielhandel, de Nederlandse handelaren en de oud CEO’s van Volkswagen aansprakelijk?

Deze partijen hebben allemaal bijgedragen aan de misleiding van Volkswagen c.s. Iedereen wordt aangesproken voor zijn rol in het geheel.

Waarom is de Stichting een juridische procedure gestart tegen Volkswagen c.s.?

• Volkswagen c.s. manipuleert al jarenlang de NOx uitstoot van haar dieselvoertuigen met motortype EA189 en overtreedt daarmee de Europese – en Nederlandse – wetgeving;

• Als oplossing voor de manipulatie biedt zij de getroffen automobilisten een (software) update aan. Deze update blijkt niet te werken. Integendeel. De update veroorzaakt onder meer technische defecten bij de auto’s waarop de update wordt toegepast. Verder is er sprake van een verhoging van de gebruikskosten na de update, zoals meer brandstof- en AdBlue verbruik;

• Medio 2017 bleek uit vertrouwelijke interne documenten van Volkswagen dat Volkswagen c.s. nooit de intentie heeft gehad om het NOx-probleem op te lossen: ook na de update stoten de getroffen voertuigen te veel NOx uit en voldoen zij dus niet aan de wetgeving. Zelfs Volkswagen zelf zegt dat de software update niet voldoende is en dat het NOx-probleem alleen met een hardware oplossing kan worden verholpen;

• Volkswagen c.s. heeft aangegeven dat zij niet bereid is een hardware oplossing aan de automobilisten aan te bieden;

• Volkswagen c.s. heeft bij herhaling aangegeven dat men niet bereid is om in overleg te treden met de Stichting over een passende oplossing;

• De Stichting wil voorkomen dat de automobilisten met de rekening en het risico blijven zitten als gevolg van deze arrogante houding van Volkswagen c.s.;

• Volkswagen c.s. heeft de Stichting geen andere keus gelaten dan een procedure te starten waarmee de nadelen van Dieselgate bij de automobilisten wordt weggenomen. Daarom vordert de Stichting in de procedure voor de Rechtbank Amsterdam onder andere dat de rechter bevestigt dat de automobilisten uiteindelijk bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de officiële Nederlandse dealers terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting dat Volkswagen c.s. en de overige Aangesproken Partijen jegens de Nederlandse automobilisten onrechtmatig hebben gehandeld. Dit vormt voor automobilisten de basis voor een vergoeding van de geleden en nog te lijden schade.

Wat is de status van de juridische procedure in Nederland?

U kunt op de procespagina informatie vinden over de actuele status van de Nederlandse procedure tegen de Aangesproken Partijen. Deze treft u hier aan.

Welke voertuigen zijn er nou precies getroffen?

Dieselauto’s van het merk Volkswagen, Audi, Škoda en/of SEAT die zijn voorzien met het motortype EA189. In deze voertuigen heeft Volkswagen c.s. manipulatiesoftware aangebracht of laten aanbrengen, zodat de auto’s konden slagen voor de test om vervolgens met een vertekende typegoedkeuring en een ten onrechte afgegeven CVO (Certificaat van Overeenstemming) toegelaten te worden op de openbare weg. Zodra deze auto’s op de weg rijden stoten zij namelijk vele malen meer NOx uit dan is toegestaan in Europa (en dus ook in Nederland).

Lijden de automobilisten wel schade?

• Automobilisten hebben een te hoge koopprijs betaald (dan wel te hoge leasetermijnen voldaan) voor de getroffen auto’s. Voor de zogenaamde ‘duurzaamheidstoeslag’ op de aankoopprijs kregen zij in werkelijkheid niets terug.

• De Stichting heeft vernomen dat het probleem enkel verholpen kan worden via een hardware oplossing. Volkswagen c.s. heeft reeds aangegeven dat het bedrijf niet bereid is een dergelijke oplossing te verschaffen. Automobilisten moeten dus (financieel) in staat worden gesteld om een dergelijke hardware reparatie te laten uitvoeren, zodat hun voertuigen wél voldoen aan de NOx-uitstootnormen en geen sjoemelsoftware meer bevatten.

• Als gevolg van Dieselgate dalen de getroffen voertuigen sterk in waarde. In omringende landen zoals Duitsland is deze waardedaling opgelopen tot wel 25%.

• Dat komt onder meer door de ban van vervuilende auto’s uit diverse grote steden. Dit lijkt een voorbode te zijn voor andere landen. Ook in Nederland worden milieuzones versneld ingevoerd en wordt de overheid gedwongen tot handhaving van emissiewetgeving;

• Automobilisten lopen een reëel risico dat zij zullen worden geconfronteerd met rijverboden in (grote) steden.

• Getroffen voertuigen die een update hebben gehad kampen met diverse technische problemen. Hierdoor staan die automobilisten vaker met pech langs de kant van de weg en kunnen zij gedurende de reparaties niet beschikken over hun voertuig.

• Een groot deel van de consumenten draait daarnaast zelf op voor de reparatiekosten van hun voertuig. Handelaren ontkennen op grote schaal dat de defecten het gevolg zijn van de software-update. Daarnaast is er sprake van verhoogd verbruik van brandstof en AdBlue, hetgeen zorgt voor hogere gebruikskosten bij de automobilisten.

Wat is de juridische basis voor de procedure?

• Op grond van artikel 3:305a BW komt de Stichting op voor de belangen van de Nederlandse automobilisten;

• De Stichting vordert onder andere dat de rechter bevestigt dat de automobilisten uiteindelijk bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de officiële Volkswagen dealers terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting dat Volkswagen c.s. en de overige Aangesproken Partijen jegens de Nederlandse automobilisten onrechtmatig hebben gehandeld. Dit vormt voor automobilisten de basis voor een vergoeding van de geleden en nog te lijden schade.

De Stichting mag dus geen schade vorderen namens de automobilisten? Hoe krijgen de automobilisten dan uiteindelijk een schadevergoeding toegekend door de rechter?

Automobilisten kunnen gebruik maken van het door de Stichting verkregen vonnis om in een opvolgende procedure schadevergoeding van Volkswagen c.s. en de andere Aangesproken Partijen te verkrijgen. De Stichting beschikt over een grote database aan informatie en zal de automobilisten daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Hoe moet een oplossing voor de gedupeerde automobilisten er volgens de Stichting uit komen te zien?”

• De Stichting heeft vernomen dat het probleem enkel verholpen kan worden via een hardware oplossing. Volkswagen c.s. heeft reeds aangegeven dat het bedrijf niet bereid is een dergelijke oplossing te verschaffen. Automobilisten moeten dus (financieel) in staat worden gesteld om een dergelijke hardware reparatie te laten uitvoeren, zodat hun voertuigen wél voldoen aan de NOx-uitstootnormen.

• De getroffen voertuigen moeten bovendien een nieuwe update ondergaan waarbij de huidige illegale sjoemelsoftware wordt verwijderd.

• Automobilisten wiens auto gebruik maakt van AdBlue (EA189 1.6 liter) moeten gecompenseerd worden voor het verhoogd verbruik daarvan.

• Automobilisten moeten worden gecompenseerd voor de verhoogde slijtage en het ontstaan van defecten als gevolg van de update.

• Automobilisten moeten gecompenseerd worden voor de lagere dagwaarde van de getroffen voertuigen.

• De Stichting staat voor dat de betreffende financiële posten zich vertalen in een geaggregeerd schadebedrag.

• Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die Automobilisten in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken.

• De Aangesproken Partijen kunnen gezamenlijk aan de bovengenoemde punten bijdragen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen.

Ik wil graag mijn verhaal kwijt, mag dat?

Dat mag zeker. Wij willen graag alles over uw onvrede weten. Uw verhaal draagt bij aan de collectieve stem richting de Aangesproken Partijen.