Wil je weten of je ook gedupeerd bent door Volkswagen?

Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door hieronder je kenteken in te vullen.

SJOEMELSOFTWARE: SLECHT VOOR HET MILIEU ÉN VOOR UW PORTEMONNEE

In september 2015 werd bekend dat Volkswagen via ‘sjoemelsoftware’ jarenlang de uitslag van emissietests beïnvloedde. Daardoor lagen de emissiewaarden van dieselvoertuigen van Volkswagen lange tijd veel hoger dan wettelijk is toegestaan. Dat is schadelijk voor het milieu. Maar als u zelf een Volkswagen-diesel rijdt, is het óók slecht voor uw portemonnee: na een noodzakelijke update verbruikt uw gerepareerde auto meer brandstof dan nodig en u ziet (vanwege imagoschade) de waarde van uw auto dalen. 

In onder meer de VS, Canada en Zuid-Korea is Volkswagen gedupeerde klanten financieel inmiddels tegemoetgekomen. Maar in Europa staat de teller helaas nog altijd op nul. De Stichting Volkswagen Car Claim wil daar iets aan doen! Wij zetten ons in voor een passende vergoeding voor de geleden schade. Dat doen we door gedupeerde klanten en consumentenorganisaties te verenigen en Volkswagen te dwingen tot actie. Samen staan we sterk! 

Al 120.000 gedupeerde autobezitters, waaronder enkele duizenden Nederlandse autobezitters, meldden zich inmiddels bij ons aan. Meld u ook kosteloos aan en doe mee aan deze collectieve actie. U profiteert dan mee van een eventuele compensatie. 

Het totale aantal gedupeerde autobezitters in Europa: 8,5 miljoen.
Het totale aantal gedupeerde Nederlandse autobezitters: 180.000.

HOE HOOG IS DE VERGOEDING?

Of Volkswagen gedupeerde klanten daadwerkelijk tegemoetkomt? Dat is nu nog niet duidelijk. Daardoor kunnen we ook nog niet zeggen hoe hoog een eventuele vergoeding is voor u als gedupeerde VW-rijder. 

Ons uiteindelijk doel is om met Volkswagen namens u te komen tot afspraken over een collectieve schikking. Komt het daadwerkelijk tot een compensatie-aanbod door Volkswagen? Dan kunt u als individuele VW-rijder altijd nog beslissen of u hier wel of niet mee akkoord gaat. U blijft kortom eigenaar van uw eigen claim.

Uzelf aanmelden kost u niets. Besluit u uiteindelijk in te gaan op een eventueel financieel aanbod van Volkswagen? Dan is maximaal 18 procent van uw compensatiebedrag bestemd voor de externe financiers van onze stichting. 

Boardmembers

Ulrike Wolf

Ulrike Wolf

Mevrouw Ulrike Wolf is namens VKI actief betrokken bij het Volkswagen-emissieschandaal. VKI is een Europese consumentenorganisatie die het initiatief van Der Claim ondersteunt. Ulrike Wol...

Lees meer

Fausto Pocar

Fausto Pocar

‘Het is verontrustend dat Volkswagen in Europa blijft weigeren om ook maar de kleinste mate van verantwoordelijkheid op zich te nemen. De tot nu toe geboden oplossingen zijn bij lange na ...

Lees meer

Guido van Woerkom

Guido van Woerkom

‘Of het nou gaat om goede infrastructuur of om betaalbare mobiliteit: als directeur van de ANWB ben ik altijd opgekomen voor de belangen van de automobilist. Niet voor niets heb ik mezelf...

Lees meer

Arie van der Steen

Arie van der Steen

‘Na het VW-debacle zag je dat het bedrijf in de VS al snel schikkingen trof met gedupeerde consumenten, net als in landen als Zuid-Korea en Canada. Waarom in Europa niet? Hier blijft het ...

Lees meer

Marten Oosting

Marten Oosting

‘Waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de stichting? Simpel: omdat ik het belangrijk vind dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord...

Lees meer

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Momenteel zijn we druk bezig om met zoveel mogelijk gedupeerde Europese VW-rijders en consumentenorganisaties samen te werken. Immers: hoe groter de claim, hoe groter de kans op succes.

Tegelijkertijd betrekken we Volkswagen en de Nederlandse VW-dealers in juridische procedures. Dat doen we door aan de rechter een juridische bevestiging te vragen van het feit dat Volkswagen de boel heeft opgelicht. U heeft immers niet de auto gekregen die u dacht te kopen. Bovendien heeft Volkswagen weliswaar aangeboden om de betrokken voertuigen te repareren, maar over die reparaties zijn veel klachten gekomen. De ‘gerepareerde’ auto’s verbruiken meer brandstof, slijten sneller, en vertonen minder goed rijgedrag. Daardoor zijn ze in waarde gedaald. Ook hier is Volkswagen dus tekortgeschoten. 
 
Met de juridische bevestiging door de rechter in de hand, kunnen we met Volkswagen om de tafel gaan zitten. Tot nu toe heeft het bedrijf in Europa elk verzoek tot compensatie afgewezen. Toch is onze verwachting dat Volkswagen ook hier in Europa uiteindelijk erkent dat er fouten zijn gemaakt. Ons uiteindelijke doel: voor u als consument komen tot een redelijke, passende compensatie, die recht doet aan de door u geleden schade. 

Zoals gezegd, beslist u uiteindelijk zélf of u daadwerkelijk gebruikt wilt maken van een eventueel compensatie-aanbod door Volkswagen. In juridische zin blijft u dus eigenaar van uw eigen claim. 

Veelgestelde vragen

Doet Der Claim ook iets aan de kartelvorming van Duitse autofabrikanten?

Der Claim vertegenwoordigt primair de belangen van de autobezitters die gedupeerd zijn door het Dieselschandaal. Naar aanleiding van de recente geruchten omtrent een kartelvorming van meerdere Duitse autofabrikanten onderzoekt het bestuur van Der Claim momenteel de impact van het vermeende kartel op de huidige claim van Der Claim. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid om de huidige claim uit te breiden met een inbreuk van Volkswagen (en andere Duitse autofabrikanten) op het Europese mededingingsrecht. Het inmiddels lopende onderzoek van de (Europese) mededingingsautoriteiten dient daartoe nader bewijs te verschaffen.

Indien uit nader onderzoek blijkt dat autobezitters van diverse automerken daadwerkelijk jarenlang teveel hebben betaald dan zal Der Claim deze grondslag mogelijkerwijs meenemen in haar civiele actie richting Volkswagen en (mogelijk) andere autofabrikanten. Der Claim zal de autobezitters die gedupeerd zijn door het prijskartel in dat geval verder informeren en oproepen zich aan te melden bij Der Claim.

Waarom heten jullie nu Der Claim?

Het lidwoord 'das' in Das Claim deed sommige mensen denken aan DAS Rechtsbijstand. DAS Rechtsbijstand heeft geen relatie met de actie Das Claim. Om verwarring te voorkomen zijn wij overgestapt naar Der Claim.

Jullie zeggen dat ik niet mee mag doen. Ik weet zeker dat mijn auto onder de claim valt. Hoe zit dit?

De kentekencheck werkt nog niet optimaal voor bedrijfsauto’s en geïmporteerde auto’s. Wij zijn momenteel druk bezig om de kentekencheck aan te verbeteren. In de tussentijd kunnen wij u waarschijnlijk aanmelden op basis van uw chassisnummer. Stuurt u daarom altijd voor de zekerheid nog een e-mail met uw chassisnummer aan ons op.

Waarom zou ik me bij jullie stichting aanmelden?

Als gedupeerde Volkswagen-rijder komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. Maar als individuele klant procederen tegen een concern als Volkswagen is duur en tijdrovend. Door u aan te melden voor deze massaclaim, hoeft u zelf verder niets te doen. En maakt u meer kans op een redelijke vergoeding. 

Wat kost het me om deel te nemen aan deze massaclaim?

Deelnemen kost u in eerste instantie niets; aanmelden bij onze stichting is helemaal gratis. Pas als het daadwerkelijk komt tot een individuele compensatie, betaalt u maximaal 18 procent van het compensatiebedrag aan de stichting. Dit geld gebruiken we om de externe financiers van onze stichting te betalen. 

Welke vergoeding krijgen de boardmembers?

De vijf boardmembers van onze stichting (Marten Oosting, Ulrike Wolf, Fausto Pocar, Arie van der Steen en Guido van Woerkom) zetten zich belangeloos in voor onze stichting. Voor hun inspanningen ontvangen ze enkel een onkostenvergoeding die in lijn is met de Claim Code 2011.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik me aanmeld?

Uw persoonlijke gegevens gebruiken we alléén voor dit doeleinde. De stichting speelt uw gegevens onder geen enkel beding door aan andere partijen.

Zit ik na aanmelding ergens aan vast?

Nee. Door u aan te melden bij onze stichting, geeft u alleen aan dat u onze massaclaim ondersteunt.

Waar kan ik meer lezen over de structuur van Der Claim?

U kunt via deze link de statuten van Der Claim doornemen.

Gaat het alleen om Volkswagen auto’s?

Nee. Ook auto’s van Audi, Seat, Skoda en Porsche kunnen in aanmerking komen voor aanmelding.

Ik heb bericht gekregen om mijn auto naar de garage te brengen in verband met het herstel, moet ik dit doen?

Volgens de ANWB bent u niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep.

Wat is jullie advies met betrekking tot het herstel?

Der Claim heeft veel negatieve verhalen vernomen van autobezitters na het bezoek aan de garage. Mocht u ingaan op het herstel, vraag dan bij de dealer om een certificaat.
Volgens de ANWB kunnen auto-eigenaren die van software-update gebruik maken, een certificaat aanvragen waarin Volkswagen verklaart dat de toepassing van de fix geen negatieve gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, CO2-uitstoot, motorvermogen, koppel en geluidniveau.
Der Claim moedigt het idee van een dergelijk certificaat aan, maar zij acht het aangeboden certificaat ontoereikend om de auto-eigenaren ten volle te vrijwaren van eventuele negatieve gevolgen die kunnen optreden na de fix. Der Claim adviseert u daarom om een volledige vrijwaring voor alle mogelijke negatieve gevolgen te vragen die door de dealers op voorhand dient te worden afgegeven en ondertekend.

Wat als ik nou niet in ga op de oproep om mijn auto te herstellen?

Volgens de ANWB bent u niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep. Het RDW houdt wel bij of u het herstel heeft laten uitvoeren. Gaat u niet in op het herstel, dan blijft dit zichtbaar in de database. Dit kan mogelijk gevolgen hebben bij het verkopen van de auto. Mogelijk heeft het zelfs gevolgen bij de jaarlijkse Apk-keuring.

Dus, ik kan problemen krijgen als ik het niet doe, maar ik kan ook problemen krijgen als ik het wel doe?

Dat klopt. Dat is precies de reden waarom wij ons voor u inzetten om tot een nette oplossing te komen. De huidige situatie is namelijk erg vervelend en biedt geen zekerheid aan de getroffen autobezitters.

Ik heb mijn auto laten repareren en ben erg ontevreden, wat nu?

Wij adviseren u om uw ontevredenheid direct aan te geven bij de dealer die het herstel heeft uitgevoerd. Ook wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen. Stuurt u deze ervaringen ook vooral naar ons op. Der Claim heeft negatieve ervaringen gehoord met oog op brandstofverbruik, vermogen, acceleratie, slijtage, en opvallende motorgeluiden. Als uw auto negatieve gevolgen heeft als gevolg van het herstel, wordt dit beschouwd als schade. In dat geval kunt u zich bij Der Claim aanmelden.

De dealer vertelde dat mijn auto veel minder waard is geworden, kan dat?

Der Claim heeft veel verhalen gehoord van hoge waardedalingen. Neemt u vooral contact met ons op als dit u is overkomen. Der Claim, streeft ernaar om te voorkomen dat auto-eigenaren met auto’s blijven zitten met een lagere waarde als gevolg van het dieselschandaal. Volgens Der Claim zou deze schade moeten worden gecompenseerd door Volkswagen, Bosch en / of de lokale handelaren. Als uw auto negatieve gevolgen heeft als gevolg van de fix (dus ook waardeverlies), dan wordt dit beschouwd als schade. In dat geval kunt u zich bij Der Claim aanmelden.

Als ik mee doe met Der Claim, geef ik dan rechten op?

Nee. Bij Der Claim blijven consumenten eigenaar van hun eigen claim. U draagt uw claim dus niet over aan Der Claim. U kunt zelfs na het aanmelden ervoor kiezen om uw deelname in te trekken. Uw account wordt dan ook volledig verwijderd.

Ik heb mijn auto tweedehands gekocht, mag ik deelnemen?

Ja. U kunt zich aanmelden bij Der Claim.

Ik heb mijn auto gekocht van een leasemaatschappij, mag ik deelnemen?

Ja. U kunt zich aanmelden bij Der Claim.

Maakt het iets uit of ik mijn auto van een dealer of van een particulier heb gekocht?

Ja. Dit verschil heeft te maken met de verschillende vorderingen die Der Claim zal willen instellen tegen Volkswagen, Bosch, en de autodealers.

Kunt u daar meer over zeggen?

Der Claim zal meerdere vorderingen hebben richting Volkswagen, Bosch en de lokale handelaren in de rechtszaak. Der Claim eist in ieder geval een vergoeding voor alle schade die een consument heeft geleden door het Dieselschandaal. Daarnaast vordert Der Claim ook de ontbinding van de koopovereenkomst. Dit laatste gaat dan specifiek over een consument die zijn auto nieuw bij een dealer heeft gekocht. Daar zit het verschil in.

Maakt het wat uit of ik de eerste of de tweede eigenaar ben van een sjoemeldiesel?

Ja dat maakt uit. Der Claim zal in een procedure meerdere vorderingen hebben richting Volkswagen, Bosch en de lokale handelaren. Der Claim zal bijvoorbeeld ontbinding van de koopovereenkomst vorderen. Die vordering is specifiek bedoeld voor consumenten die hun auto nieuw bij een dealer hebben gekocht. Als u de tweede eigenaar bent van een getroffen voertuig, zal u waarschijnlijk niet onder de bovenstaande procedure vallen. Der Claim onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een soortgelijke vordering in te stellen namens tweede auto-eigenaren;
Daarnaast eisen wij een vergoeding voor alle schade die consumenten hebben geleden door het Dieselschandaal. Daarbij maakt de stichting geen onderscheid of u het voertuig nieuw of gebruikt heeft gekocht. Wij raden u daarom altijd aan om zich te registreren bij de stichting.

Ik heb mijn auto niet in Nederland gekocht, maakt dat iets uit?

Nee. Het gaat de stichting om alle getroffen Europese autobezitters. Hoe meer auto-eigenaren die bij Der Claim zijn aangesloten, des te meer kans hebben om een redelijke vergoeding voor alle Europese auto-eigenaren overeen te komen met Volkswagen en Bosch.
Houd er wel rekening mee dat de aangekondigde rechtszaak in Nederland alleen betrekking heeft op auto's die in Nederland zijn gekocht. Als u uw claim in een ander Europees land wilt instellen dan helpt de stichting u daar graag bij. Wij kunnen u in contact brengen met een van onze juridische partners in het buitenland.
Mocht u moeilijkheden ondervinden bij het invullen van de kentekencheck, neemt u in dat geval contact met Der Claim.

Ik heb mijn auto in Nederland gekocht en naar het buitenland geëxporteerd, maakt dat iets uit?

Nee. Dit maakt niets uit. De juridische procedure tegen Volkswagen, Bosch en Nederlandse lokale handelaren heeft ook betrekking op uw voertuig. Meld u zich daarom vooral aan. Het kan wel zijn dat u moeilijkheden heeft met het invullen van de kentekencheck. Neemt u in dat geval contact met DerClaim.

Ik heb mijn auto verkocht. Kan ik nog mee doen?

Nee. Helaas kunt u niet meedoen. Om een claim te kunnen instellen moet u eigenaar zijn van de auto.

Ik heb me aangemeld, en daarna de auto verkocht, blijf ik eigenaar van de claim?

Nee. Helaas blijft u in dat geval geen eigenaar van de claim.

Ik wil graag mijn verhaal kwijt, mag dat?

Dat mag zeker. Wij willen graag alles over uw onvrede weten. Uw verhaal draagt bij aan de collectieve stem richting Volkswagen en Bosch.