Spring naar de content
Mijn aanmelding
Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door je kenteken in te vullen en meld je daarna aan.

De betrokkenheid van BMW

Niet alleen Volkswagen c.s. is betrokken bij het dieselschandaal. Inmiddels is duidelijk dat ook andere autofabrikanten consequent hebben geprobeerd om de Europese emissiewetgeving te omzeilen. Zo ook BMW c.s.

BMW c.s. bracht haar dieselvoertuigen jarenlang op de markt als groen, milieuvriendelijk en efficiënt. U kon volgens BMW c.s. ‘zonder enige schuld naar het milieu toe’ van uw voertuig gebruik maken. Ten onrechte, omdat diverse onderzoeken en tests van onafhankelijke experts uit diverse landen (waaronder Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) uitwijzen dat BMW-dieselvoertuigen verboden manipulatie-instrumenten gebruiken. Daarmee manipuleert BMW de NOx-uitstoot tijdens officiële typegoedkeuringstesten. Onder normale gebruiksomstandigheden stoten deze voertuigen echter veel meer NOx uit dan wettelijk toegestaan is.

Illustratie van een persoon met een checklist in de handen

Teruggeroepen voertuigen en boetes

Diverse autoriteiten hebben BMW onderzocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het dieselemissieschandaal. Dit heeft onder meer geleid tot een verplichte terugroepactie, opgedragen door de Duitse typegoedkeuringsinstantie (KBA).

Ook de Europese Commissie heeft BMW onderzocht in verband met haar betrokkenheid bij het zogeheten AdBlue-kartel. In 2021 stelde de Europese Commissie vast dat BMW samenspande met Volkswagen, Audi, Porsche en Mercedes-Benz bij het beperken van de ontwikkeling van emissie reducerende technologieën, waardoor deze autofabrikanten aan Europese automobilisten de mogelijkheid hebben ontnomen om schone(re) auto's te kopen. BMW ontving hiervoor van de Europese Commissie een boete van ruim EUR 372 miljoen.

Juridische procedures

BMW ontkent tot nu toe dat zij heeft gesjoemeld en neemt geen verantwoordelijkheid. Als gevolg daarvan zijn wereldwijd (collectieve) juridische procedures tegen BMW ingesteld, waaronder in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en diverse andere Europese landen.

Uitnodiging aan BMW c.s. voor bereiken oplossing

Stichting Car Claim heeft de rol van BMW c.s. bij het dieselschandaal uitgebreid onderzocht. Op basis van dit onderzoek heeft Car Claim BMW c.s. formeel aansprakelijk gesteld en BMW uitgenodigd om in onderling overleg een oplossing voor alle gedupeerden te bespreken. Car Claim heeft ook de betrokken importeur en de Nederlandse BMW dealers aangeschreven voor hun rol en betrokkenheid in het geheel.

Illustratie van een persoon die een volle brievenbus probeert te sluiten

Eventuele procedure tegen BMW c.s.

Mocht BMW c.s. onverhoopt niet ingaan op onze uitnodiging om een schikking te treffen voor gedupeerde BMW-rijders, dan is Car Claim van plan een collectieve procedure te starten om uw rechten veilig te stellen. Het starten van een collectieve procedure vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kent een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan. Indien u zich bij ons aanmeldt wordt u via onze nieuwsbrief van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Waar we nu staan

Mocht BMW c.s. onverhoopt niet ingaan op onze uitnodiging om een schikking te treffen voor gedupeerde BMW-rijders, dan is Car Claim van plan een collectieve procedure te starten om uw rechten veilig te stellen.

Uitnodiging aan BMW c.s. voor bereiken oplossing

Stichting Car Claim heeft de rol van BMW c.s. bij het dieselschandaal uitgebreid onderzocht. Op basis van dit onderzoek heeft Car Claim BMW c.s. formeel aansprakelijk gesteld en BMW uitgenodigd om in onderling overleg een oplossing voor alle gedupeerden te bespreken. Car Claim heeft ook de betrokken importeur en de Nederlandse BMW dealers aangeschreven voor hun rol en betrokkenheid in het geheel.

De voorbereiding

Het starten van een rechtszaak vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kende een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan.

Stichting Car Claim correspondeert met BMW c.s.

Car Claim heeft brieven aan BMW, de Nederlandse importeur en de Nederlandse BMW dealers verstuurd met de uitnodiging om in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing. Car Claim heeft BMW c.s. daarbij gesommeerd om alle gebreken zonder negatieve consequenties te verhelpen en alle gedupeerden adequaat te compenseren. Car Claim heeft BMW verzocht om binnen 30 dagen op haar uitnodiging in te gaan (uiterlijk op 30 december 2023).

Stichting Car Claim overlegt in Europa over een totaaloplossing voor het dieselemissieschandaal

Op 16 juli 2020 sprak Stichting Car Claim met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie over een compromis tussen de auto-industrie en verschillende belangenorganisaties.

Lees hier meer over de conferentie.

Stichting Car Claim breidt haar statuten uit

Op 3 juli 2020 heeft Car Claim haar naam gewijzigd naar Stichting Car Claim en haar doelbeschrijving uitgebreid. Zij treedt op grond van haar statuten op voor alle automobilisten die gedupeerd zijn door autofabrikanten die zijn betrokken bij het dieselemissieschandaal, alsmede hun importeurs en dealers.

Hier kunt u de statuten van de Stichting raadplegen.

Jan Zielonka treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Jan Zielonka is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen Car Claim. De Raad van Toezicht bestaat uit Marten Oosting, Hans de Savornin Lohman en Jan Zielonka. Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek aan Oxford University.

U kunt meer over de achtergrond van Jan Zielonka en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Hans de Savornin Lohman treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen Car Claim. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans de Savornin Lohman en Marten Oosting. Met ruim 25 jaar proceservaring zal Hans het proces op hoofdlijnen volgen en het - advocatenteam met raad en daad terzijde staan.

U kunt meer over de achtergrond van Hans de Savornin Lohman en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Lancering website www.derclaim.nl

Op 13 juni 2016 is de website www.derclaim.nl gelanceerd. Deze website richt zich voornamelijk op de Nederlandse rechtszaak.

Marten Oosting treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht binnen Car Claim.

Car Claim is verheugd dat Marten Oosting zitting neemt in Car Claim als voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt meer over de achtergrond van oud Nationale Ombudsman Marten Oosting en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Guido van Woerkom treedt aan als bestuurder en voorzitter van Car Claim.

Guido van Woerkom zal zich inzetten als bestuurder van Car Claim. U kunt meer over de achtergrond van Guido en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Fausto Pocar treedt aan als bestuurslid van de Stichting

Car Claim heeft Fausto Pocar aangesteld als bestuurslid van Car Claim. Fausto Pocar treedt al jaren op in het belang van anderen. Fausto Pocar beschikt over een schat aan ervaring. Fausto Pocar is onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof te Den haag en lid/voorzitter van het Joegoslavië Tribunaal.

U kunt meer over de achtergrond van Fausto Pocar en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Advocatenkantoor AKD verbindt zich aan Car Claim

Car Claim heeft advocatenkantoor AKD aangesteld als advocaat van Car Claim. AKD is gespecialiseerd in collectieve acties en zal juridische ondersteuning geven aan Car Claim.

Arie van der Steen treedt aan als penningmeester van Car Claim.

Car Claim heeft Arie van der Steen aangesteld als penningmeester van Car Claim. Arie van der Steen heeft decennia lang ervaring als accountant bij diverse bedrijven. Zijn management ervaring is een fijne bijkomstigheid.

U kunt meer over de achtergrond van Arie van der Steen en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Oprichting Car Claim.

Op 1 oktober 2015 is Car Claim opgericht. U kunt de statuten hier lezen.

Veelgestelde vragen

Het aanmeldproces bestaat globaal uit vier stappen:

 1. U verstrekt uw gegevens,
 2. U verstrekt uw voertuiginformatie,
 3. U ondertekent de deelnemersovereenkomst, waarmee Car Claim voor u kan optreden,
 4. U uploadt de bewijsstukken.

Het registratieplatform zal u in de eerste stap om uw gegevens vragen. Aan de hand van deze gegevens ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres. Na het klikken op de unieke link in de bevestigingsmail kunt u gegevens over uw voertuig invullen. Na deze stap wordt er een persoonlijke deelnemersovereenkomst voor u opgesteld. Deze deelnemersovereenkomst kunt u digitaal ondertekenen. Hierna kunt u bewijsstukken uploaden.

U bereikt het aanmeldportaal van Car Claim via deze link. U kunt de website bezoeken via de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

U komt voor deelname in aanmerking indien:

 • u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van een dieselvoertuig van de merken BMW en/of MINI;
 • uw dieselvoertuig een EURO 5 of EURO 6 emissieklasse heeft; en
 • uw dieselvoertuig in de periode tussen 1 januari 2009 tot en met 1 september 2019 op de Nederlandse markt is gebracht.

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve actie tegen BMW c.s.? Vult u dan uw kenteken in bovenaan deze pagina. Lukt dit niet maar meent u dat uw auto aan de eisen hiervoor voldoet? Stuur ons dan een e-mail via [email protected] met de volgende gegevens:

 • Voertuigmodel
 • Bouwjaar
 • Kenteken/VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor deelname aan het collectief van Stichting Car Claim.

Car Claim wil dat BMW c.s. de betrokken (door Europese automobilisten gekochte of geleasete) dieselvoertuigen terugroept. Ook wil Car Claim dat BMW ervoor zorgt dat deze voertuigen onder normale gebruiksomstandigheden volledig voldoen aan de emissievoorschriften van de Europese Unie en de respectieve lidstaten. Daarnaast wil Car Claim dat BMW c.s. ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op die voertuigen of op de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Kunnen de betrokken dieselvoertuigen niet naar behoren, niet volledig of niet zonder negatieve effecten worden gerepareerd ? Dan wil Car Claim dat automobilisten de mogelijkheid krijgen om hun betrokken dieselvoertuig te retourneren aan BMW of aan een BMW-dealer, tegen (volledige) terugbetaling van de aankoopprijs. Kunnen of willen automobilisten het betrokken dieselvoertuig liever niet retourneren aan BMW (of aan een BMW-dealer)? Dan wil Car Claim dat deze automobilisten hun schade naar behoren en volledig vergoed krijgen.

Car Claim onderzoekt, informeert en procedeert waar dat nodig is.

Onderzoek

Car Claim heeft de rol en betrokkenheid van BMW c.s. bij het dieselschaal grondig onderzocht. In de jaren na het uitbreken van het dieselschandaal in september 2015 hebben verschillende autoriteiten in de Europese Unie, milieuorganisaties, door rechtbanken aangestelde deskundigen, consumentenorganisaties en andere onafhankelijke non-profitorganisaties onderzoeken en tests gedaan naar dieselvoertuigen van verschillende merken die op de Europese markt zijn gebracht.

De resultaten van de diverse onderzoeken en tests zijn schokkend. Ze laten zien dat het Volkswagen EA189-dieselmotorschandaal slechts het topje van de ijsberg was. In werkelijkheid manipuleren veel autofabrikanten stelselmatig de emissiecontrolesystemen in hun auto's. Daarbij gebruiken ze verschillende illegale manipulatie-instrumenten om (financieel) voordeel te behalen. Veelal ten koste van automobilisten en het milieu. Uit bovengenoemde onderzoeken en tests blijkt dat ook BMW verschillende soorten illegale manipulatie-instrumenten gebruikt om de doeltreffendheid van emissiecontrolesystemen onder normale gebruiksomstandigheden te verminderen.

Ook toonden de onderzoeken aan dat veel BMW-dieselauto's onder normale gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de Europese emissiegrenswaarden. Onder de Euro 5-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 180 mg stikstofoxide (NOx) per kilometer uitstoten. En onder de Euro 6-limieten niet meer dan 80 mg NOx. De NOx-uitstoot van de betrokken voertuigen van BMW ligt ver boven deze limieten.

Informeren

Car Claimt informeert gedupeerden en andere betrokken partijen doorlopend via o.a. de media, deze website, nieuwsbrieven en persoonlijke e-mails. Hierbij kunt u denken aan informatie over de rechten van gedupeerden, het dieselschandaal, het handelen van de verschillende autofabrikanten en meer.

Indien belangrijke informatie nog niet publiekelijk beschikbaar is, treedt Car Claim met de verantwoordelijke autoriteiten in overleg om deze informatie beschikbaar te maken. Waar nodig dwingt Car Claim vrijgave van deze informatie af via de rechter.

Procederen

Om een procedure te voorkomen, heeft Car Claim BMW c.s. eerst op haar verantwoordelijkheid gewezen en haar uitgenodigd om te spreken over een collectieve oplossing buiten de rechter om. Mocht BMW c.s. hier niet op willen ingaan, dan procedeert Car Claim om de rechten van gedupeerde automobilisten veilig te stellen en af te dwingen.

Ja dat kan in overeenstemming met de bepalingen in de participatieovereenkomst. U kunt zich afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

menu