Spring naar de content
Mijn aanmelding

Guido geeft antwoord op de meest gestelde vragen

Volkswagen EA189 - Videos

Mijn auto heeft regelmatig een kapotte EGR-klep. De dealer geeft aan dat dit niets te maken heeft met de software-update, maar toch zijn de klachten erna pas ontstaan. Wat moet ik doen?

Car Claim, maar ook de ANWB, Consumentenbond en Radar, ontvangen veel klachten van autobezitters over defecte EGR-kleppen na uitvoering van de software-update. Het kan dus inderdaad zijn dat er een verband bestaat tussen de update en defecte EGR-kleppen.

Blijf bij uw dealer aandringen op een gratis en volledig herstel. Dat is belangrijk. Volkswagen is namelijk verplicht kosteloos alle nadelige gevolgen van de software-update te herstellen. Werkt uw dealer niet mee? Neem dan eventueel contact op met de importeur: Pon Automobiel. U kunt daar terecht met uw klachten. Dring erop aan dat Volkswagen/uw dealer uw schade kosteloos repareert.

In alle gevallen is het belangrijk dat u uw contacten met de dealer vastlegt (op papier of digitaal) en deze correspondentie bewaart. Bewaar ook uw reparatienota’s. Zonder deze documenten kunt u uw schade later niet verhalen. Wilt u uw verhaal delen? Stuur een e-mail naar [email protected], inclusief uw reparatienota en correspondentie met de dealer. Let wel: Car Claim geeft geen persoonlijk juridisch advies. Wij gebruiken uw verhaal om de belangen van alle consumenten samen te behartigen.

Mijn dealer zegt dat er niets aan de hand is met mijn voertuig, maar dat mijn voertuig wel minder waard is door de sjoemelsoftware-affaire. Hoe kan dat?

De restwaarde van dieselauto’s staat behoorlijk onder druk. Dat is al enige tijd aan de gang, en zal naar verwachting nog voortduren. Dat meldt ook de ANWB. De waardevermindering is onder andere het gevolg van de sterk dalende vraag naar dieselauto’s, zowel in Nederland als in het buitenland. De dalende vraag heeft onder andere te maken met steeds strengere regels voor diesels, met als gevolg de export van vervuilende diesel uit Duitsland naar de omringende landen. Ook de negatieve berichtgeving rondom diesels, als gevolg van het Volkswagen-schandaal, speelt een belangrijke rol. Daarnaast is er onzekerheid over de rechtsgeldigheid van de typegoedkeuringen van diesels met een sjoemelsoftware. Als de typegoedkeuring zou worden ingetrokken, beperkt dat het ongestoorde genot van uw auto. Verder is gaandeweg gebleken dat in de getroffen voertuigen meer sjoemelsoftware zit dan men eerst dacht. Dit beïnvloedt allemaal de (rest)waarde van uw voertuig.

Heeft het zin om de software-update te laten uitvoeren?

Momenteel bent u in Nederland niet verplicht om de software-update te laten uitvoeren. U mag dit dus zelf beslissen. Er is een aantal zaken om rekening mee te houden bij uw afweging:

Car Claim, maar ook andere organisaties zoals de Consumentenbond, de ANWB en Radar, ontvangen veel klachten over verminderde rijprestaties en een hoger brandstofverbruik van de auto’s nadat de software-update is uitgevoerd. Veel autobezitters klagen bovendien over slijtage van bepaalde onderdelen, zoals defecte EGR-kleppen. Ondanks aandringen van de Europese Commissie geeft Volkswagen geen heldere garanties dat de update geen invloed heeft op de prestaties en de duurzaamheid van de auto’s. In veel gevallen draaien autobezitters ook zelf voor de reparatiekosten op.

Het lijkt inmiddels algemeen geaccepteerd dat vervuilende dieselauto’s ook na de software-update nog teveel schadelijke stoffen uitstoten. In sommige gevallen zelfs nog meer dan vóór de update. Car Claim is daarom van mening dat de software-update onvoldoende is.

Moet ik de software-update laten uitvoeren?

Het is in Nederland tot nu toe niet verplicht om mee te werken aan de software-update van Volkswagen. In andere landen, zoals Duitsland, Oostenrijk, Finland, Portugal en Denemarken, is het voor autobezitters wél verplicht om de auto te voorzien van de software-update.

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding als mijn auto de software-update heeft gehad?

Car Claim wil dat elke gedupeerde van het Volkswagen-schandaal geleden of toekomstige schade kan claimen bij Volkswagen en andere aansprakelijke partijen. Dus ook als uw auto de software-update heeft gehad, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

De schade en de hoogte van de eventuele schadevergoeding wordt door de rechter per geval bekeken en vastgesteld. Het is daarom belangrijk dat u alle administratie − waaronder uw aan- en verkoopbewijs, eventuele reparatienota’s en overige financiële administratie van uw auto − goed bewaart.

Kunnen jullie meer uitleg geven over de positie van een voormalig autobezitter?

Let op! Het antwoord op deze vraag kan erg specifiek zijn. Kijk daarom goed welke situatie op uw geval van toepassing is.

Wat is er in de tweede fase gebeurd?

In deze video legt Guido van Woerkom uit wat er in de tweede fase is gebeurd. Daarnaast verwijst Guido naar de website van Der Claim voor meer informatie.

Ik heb mijn auto tussentijds verkocht, ingeruild of anderszins niet meer in mijn bezit. Kom ik nog in aanmerking voor compensatie?

Het vonnis van de rechtbank komt ten goede aan huidige en voormalige autobezitters. Dit betekent dat ook u gebruik kunt maken van het vonnis om compensatie van het door u geleden nadeel te claimen. Met behulp van een participatieovereenkomst kunt u Car Claim machtigen om dit namens u te doen. Dit kunt u doen door u op het platform van Car Claim te registreren. Op dit platform kunt u ook aanvullende gegevens aan Car Claim verstrekken, waarmee uw persoonlijke situatie goed in kaart kan worden gebracht. Dit is belangrijk, nu de precieze aard en omvang van de schade per gedupeerde kan verschillen.

Ik heb mij aangemeld, maar mijn gegevens kloppen niet meer (bv. door een verhuizing of de verkoop van uw voertuig)

U kunt uw registratie eenvoudig bij ons aanpassen. Wij vragen u om de wijzigingen in uw gegevens daarna te bevestigen. Dit doet u door de participatieovereenkomst opnieuw te ondertekenen. U vindt uw aangepaste gegevens daarna terug op de laatste pagina’s van de gewijzigde participatieovereenkomst.

Ik heb geen gegevens meer van mijn voertuig. Wat nu?

Alle noodzakelijke gegevens vindt u terug op het kentekenbewijs van uw auto. Heeft u de auto niet meer in bezit en heeft u in uw administratie geen (voldoende) bewijsstukken meer (zoals de aankoopfactuur of een kopie van het kentekenbewijs)? Dan kunt u bij de RDW een zogenoemd voertuigrapport opvragen. In dit rapport staat welke voertuigen u in de laatste 9 jaar op uw naam heeft gehad. Op onze website vindt u hierover meer informatie.

In het aanmeldproces wordt er gevraagd of ik het voertuig zakelijk heb gekocht. Waarom maken jullie dit onderscheid?

In Nederland gelden kunnen gedupeerde consumenten gebruikmaken van allerlei wettelijke beschermingsregels. Bij zakelijke transacties gelden er soms andere regels. Wij vinden het daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw situatie. Wij vragen u bijvoorbeeld of u uw auto privé of zakelijk (bijvoorbeeld via een eenmanszaak of een B.V.) hebt aangeschaft. Met deze informatie kunnen wij u zo goed mogelijk informeren en een zo goed mogelijk resultaat behalen.

Waar kan ik updates krijgen over de lopende procedures?

Op de website vindt u per fabrikant alle relevante informatie over de rechtszaak en de voortgang. Daarnaast sturen wij regelmatig een nieuwsbrief naar alle deelnemers. Voor overige vragen over de lopende procedures of uw claim kunt u ons contacteren op het emailadres [email protected]. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hoe ziet de compensatie eruit en zal dit voor iedereen gelijk zijn?

Het is lastig te voorspellen hoe hoog uw eventuele compensatie exact zal zijn. Het bedrag van uw vergoeding hangt af van de beslissing van de rechter en de uitkomst van de rechtszaak.

Duidelijk is dat gedupeerde automobilisten voor de getroffen voertuigen te veel geld hebben betaald. Deze voertuigen bezitten namelijk niet de eigenschappen die u ervan mocht verwachten. Wij als Stichting vinden dat u in ieder geval recht hebt op terugbetaling van dit teveel betaalde bedrag. In onze collectieve procedure tegen Volkswagen oordeelde de rechter dat de eigenaren van een nieuw gekochte sjoemeldiesel daarom in ieder geval recht hebben op EUR 3.000. Voor bezitters van een tweedehands sjoemeldiesel, is dat EUR 1.500.

Daarnaast kunt u ook andere schade hebben geleden, zoals hoger brandstofgebruik, hogere onderhoudskosten en verminderd gebruiksgenot. Al met al kan uw nadeel al gauw oplopen tot duizenden euro’s.

Wanneer kan ik compensatie verwachten?

Helaas is geen van de betrokken autofabrikanten tot nu toe bereid geweest om gedupeerde automobilisten in Nederland vrijwillig een oplossing aan te bieden. Daarom is Car Claim meerdere gerechtelijke procedures tegen deze autofabrikanten gestart. Mede door het internationale karakter, de omvang en de behandeling in verschillende fases hebben de procedures een lange doorlooptijd. Het is moeilijk te voorspellen hoelang dit proces precies zal duren. Dat is vaak enkele jaren. Mocht het eventueel komen tot een schikking tussen Car Claim en een of meerdere autofabrikanten, dan kan dit het proces natuurlijk versnellen. In de tussentijd is het belangrijk dat u zoveel mogelijk gegevens en documenten over uw auto verzamelt en met ons deelt. U kunt deze gegevens en documenten uploaden via de website www.derclaim.nl. Zo kunt u uiteindelijk bewijzen dat u in aanmerking komt voor compensatie.

Ik ben een wagenparkbezitter met een grote voertuigvloot. Hoe kan ik mij het beste aanmelden?

Voor wagenparkbezitters die in aanmerking komen voor deelname levert Car Claim maatwerkoplossingen. Wij kijken daarbij samen met u naar de meest geschikte manier waarop de gegevens en documenten van uw wagenpark kunnen worden aangeleverd. Op die manier proberen wij de administratieve lasten voor u zo laag mogelijk te houden.

Hoe ziet het registratieproces eruit?

U kunt zich eenvoudig bij ons registreren via onze website. Het aanmeldproces bestaat uit vijf stappen:

  • Eerst vult u uw persoons- en contactgegevens in (stap 1).
  • U krijgt daarna een e-mail om door te gaan naar stap 2.
  • Vervolgens registreert u de gegevens (stap 2) van uw voertuig(en) en ondertekent u de participatieovereenkomst (stap 3).
  • U ontvangt na het afronden van stap 1 t/m 3 per e-mail een uitnodiging van ons om bewijsstukken te uploaden (stap 4).

Tot slot controleren wij uw gegevens en keuren uw aanmelding goed of af (stap 5). Keuren wij uw registratie af, dan krijgt u de mogelijkheid om de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Wie kan er met de de claim meedoen?

U kunt zich bij ons aansluiten als u in een bepaalde periode in Nederland een auto met sjoemelsoftware hebt gekocht of geleased. Het is daarvoor niet nodig dat u deze auto momenteel nog in bezit heeft.

Meer informatie over de specificaties waaraan uw voertuig moet voldoen vindt u terug op onze website. U kunt per merk meer informatie vinden door te klikken op de tab van de betrokken autofabrikant.

Welke gegevens hebben jullie van mij nodig?

Om uw recht op schadevergoeding zo goed mogelijk in kaart te brengen, heeft Car Claim een aantal gegevens en documenten van u nodig. Deze gegevens kunt u nu alvast verzamelen. U kunt u deze gegevens en documenten op het platform uploaden. U kunt dan ook de participatieovereenkomst tekenen. U bereik het platform via deze link.

Heeft u geen of weinig gegevens van uw voertuig? Het is mogelijk om bij de Rdw tegen een vergoeding een overzicht op te vragen van de voertuigen die op uw naam hebben gestaan. Dit kan uw aanvraag ondersteunen.

De rechter heeft een positief eindvonnis gewezen. Wat betekent dit voor mij en wat moet ik doen?

De rechtbank heeft bepaald dat Volkswagen en een deel van de overige gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld. Ook heeft de rechtbank uitgemaakt dat sjoemeldiesels niet aan de wettelijke eisen voldoen.

Dit oordeel vormt een belangrijke basis voor de vervolgstap richting compensatie van het door u geleden nadeel. Daarbij kunt u denken aan een schadevergoeding, of – als de auto bij een officiële dealer van de betrokken autofabrikant is gekocht – aan ongedaan making van de overeenkomst in ruil voor (gedeeltelijke) terugbetaling van de koopprijs.

Volkswagen en de overige veroordeelde partijen kunnen hoger beroep tegen het vonnis instellen. Zij hebben hiervoor drie maanden de tijd. Ondertussen zal Car Claim alvast verdere actie ondernemen om u te helpen zo spoedig mogelijk uw recht te behalen. Dit kan door middel van het opstarten van individuele schadevergoedingsprocedures of het verkennen met een collectieve schikking.

Met behulp van een participatieovereenkomst kunt u Car Claim machtigen om namens u verdere actie te ondernemen. Dit kunt u doen door u op het platform van Car Claim te registreren. Op dit platform kunt u ook aanvullende gegevens aan Car Claim verstrekken, waarmee uw persoonlijke situatie goed in kaart kan worden gebracht. Dit is belangrijk, nu de precieze aard en omvang van de schade per gedupeerde kan verschillen.

Wanneer word ik gecompenseerd?

Het positieve eindvonnis van de rechtbank vormt een belangrijke basis om uw nadeel gecompenseerd te krijgen. Met behulp van het vonnis kan Car Claim u helpen om uw schade op Volkswagen en de overige aansprakelijke partijen te verhalen. Hiervoor zal Car Claim in uw opdracht een schadevergoedingsprocedure kunnen opstarten.

Indien u hiervoor in aanmerking wenst te komen, kunt u Car Claim daartoe machtigen via het sluiten van een participatieovereenkomst. Dit kan door u op het platform van Car Claim te registreren.

Waarom duurt het zo lang?

Dit is een heel begrijpelijke vraag. Er zijn sinds het bekend worden van het dieselschaal immers al jaren verstreken. Car Claim heeft zich vanaf het begin ingespannen om de weg naar compensatie van het door u geleden nadeel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Mede door het internationale karakter, de omvang en de technische complexiteit van de rechtszaak, heeft de behandeling in verschillende fases plaatsgevonden. De beperkingen rondom COVID-19 hebben onverhoopt tot vertraging geleid.

Gelukkig heeft de rechtbank inmiddels een eindvonnis gewezen. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor de volgende stap: het verkrijgen van compensatie voor het door u geleden nadeel.

Ik heb mijn auto tweedehands gekocht. Wat betekent dit voor mij en wat moet ik doen?

Het vonnis van de rechtbank maakt geen onderscheid tussen de rechtspositie van autobezitters die hun auto eerste- of tweedehands gekocht hebben. Dit betekent dat ook u gebruik kunt maken van het vonnis om compensatie van het door u geleden nadeel te claimen. Met behulp van een participatieovereenkomst kunt u Car Claim machtigen om dit namens u te doen. Dit kunt u doen door u op het platform van Car Claim te registreren. Op dit platform kun u ook aanvullende gegevens aan Car Claim verstrekken, waarmee uw persoonlijke situatie goed in kaart kan worden gebracht.

menu