Spring naar de content
Mijn aanmelding

Hans de Savornin Lohman

Lid Raad van Toezicht
Portretfoto van Lid Raad van Toezicht Hans Lohman
Beknopt CV

1991 - 2016 Advocaat bij Loyens & Loeff
2016 - 2017 Advocaat bij DeBreij Evers Boon
2018 - heden Advocaat bij VerbeekdeCaluwé
2014 - heden Raadsheer bij het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage

‘Volkswagen c.s., een van de bekendste en machtigste bedrijven ter wereld, heeft het publiek willens en wetens misleid. Toen mij werd gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht, heb ik daar dan ook niet lang over getwijfeld: ik vind het een sympathiek initiatief richting de Europese VW-consument, die in mijn ogen recht heeft op genoegdoening. En inmiddels is duidelijk dat ook consumenten van andere grote autofabrikanten ernstig worden benadeeld.’

‘In de eerste plaats hebben gedupeerde automobilisten recht op een passende financiële vergoeding van de geleden schade; hun voertuig is minder waard geworden. Bovendien kan het zomaar zijn dat je beperkt wordt in je bewegingsvrijheid, nu steeds meer Europese steden vervuilende dieselwagens uit hun binnensteden weren. En verder kan ik me voorstellen dat je het doet omdat je begaan bent met het milieu. Genoeg redenen dus om in te stappen in deze collectieve claim.’

‘Met ruim 25 jaar proceservaring wil ik, als lid van de Raad van Toezicht, het proces op hoofdlijnen volgen en het – overigens zeer kundige – advocatenteam met raad en daad terzijde staan. Wat zou een goede processtrategie kunnen zijn als autofabrikanten niet vrijwillig tegemoet willen komen aan de gedupeerden? En op welke argumenten zouden we de nadruk kunnen leggen? Alles om deze autofabrikanten in een juiste en natuurlijk rechtvaardige beweging te krijgen.’

menu