Spring naar de content
Mijn aanmelding

Marten Oosting

Voorzitter Raad van Toezicht
Portretfoto van Voorzitter Raad van Toezicht Marten Oosting
Beknopt CV

1987-1999 Nationale ombudsman
2000-2013 Lid Raad van State
2015-2016 Voorzitter onderzoekscommissies ontnemingsschikking (‘Teeven-deal’)

‘Waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van Car Claim? Simpel: omdat ik het belangrijk vind dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord gedragen. De laatste jaren is de aandacht voor corporate social responsibility enorm gegroeid. En terecht: van ondernemingen, en zeker van hele grote concerns zoals Volkswagen c.s., Daimler, Renault en Stellantis, mag je verwachten dat ze een goed oog hebben voor de belangen van hun klanten en bijvoorbeeld ook voor het milieu.’

‘Met hun sjoemelsoftware hebben de autofabrikanten consumenten bewust misleid en gedupeerd: je denkt een schone dieselauto te kopen, maar koopt feitelijk een kat in de zak, een ernstige vervuiler, met een lagere restwaarde. Een kat in de zak die bovendien problemen kan opleveren bij de APK-keuring. Daar komt bij dat sjoemelende autofabrikanten overheden bewust misleiden met het niet naleven van de geldende emissievoorschriften. Alhoewel je overigens ook kunt stellen dat het diezelfde overheden tekortschieten in handhavend optreden, en die dit daardoor al zo lang laten gebeuren.’

‘Dat Volkswagen c.s. en de andere autofabrikanten zich bij dit alles zo hardnekkig teweer stellen tegenover de beschuldigingen en, zeker in Europa, elke claim tot nu toe categorisch afwijzen, spreekt daarbij niet in het voordeel. Genoeg reden dus om deze bedrijven aan te pakken. Het voordeel van een collectieve claim is uiteraard dat je samen een stuk sterker staat. Autofabrikanten mogen hier niet zomaar mee wegkomen.’

menu