Spring naar de content
Mijn aanmelding

In de aanloop naar de procedure voor de Rechtbank Amsterdam heeft Car Claim (diverse) brieven gestuurd aan de aangesproken partijen. Car Claim stuurde onder meer brieven in november 2015 (aan Volkswagen AG), april 2017 (aan Volkswagen c.s., Bosch en de Dealers), juni/juli 2017 (aan Volkswagen c.s. en Bosch) en december 2017 (aan alle aangesproken partijen). In die brieven heeft Car Claim de ontwikkelingen in het Volkswagenemissieschandaal beschreven en uiteengezet waarom Car Claim meent dat de aangesproken partijen de gedupeerde autobezitters tegemoet moeten komen.

Verder heeft Car Claim Volkswagen c.s. in haar brieven, maar ook via andere kanalen, steeds uitgenodigd om in gesprek te gaan en zo in onderling overleg een echte oplossing voor alle gedupeerde autobezitters te vinden. Helaas is Volkswagen c.s. nooit op de uitnodigingen van Car Claim ingegaan. Ook nadat Car Claim de dagvaarding in concept aan de aangesproken partijen zond en daarbij bewust een langere termijn hanteerde voor het aanbrengen van de procedure bij de Rechtbank Amsterdam, bleven gesprekken uit. Car Claim voelde zich daarom genoodzaakt om de procedure door te zetten. Ook nadat de rechtbank op 14 juli 2021 vonnis wees, bleven Volkswagen c.s. en de dealers onwillig om compensatie aan de gedupeerde automobilisten aan te bieden. Zij gingen tegen het vonnis in beroep. Car Claim vertrouwt erop dat zij ook in de appelprocedure een positieve uitspraak voor gedupeerde automobilisten zal krijgen.

menu