Spring naar de content
Mijn aanmelding

Automobilisten kunnen gebruikmaken van het door Car Claim verkregen vonnis om – in een volgende procedure – compensatie te krijgen van Volkswagen en de dealers. Car Claim kan u daar bij helpen. Door middel van een participatieovereenkomst kunt u Car Claim machtigen om namens u verdere actie te ondernemen tegenover de Autofabrikanten en hun dealers om uw nadeel gecompenseerd te krijgen.

menu