Spring naar de content
Mijn aanmelding

De rechtbank heeft de Stichting laten weten dat zij de zittingsdatum in de derde fase voorlopig in het tweede kwartaal in de periode 17 tot en met 28 mei 2021 gepland heeft. Dit met het oog op enkele procedures tegen Volkswagen die momenteel bij het Europees Hof van Justitie lopen en de voortdurende covid-19 maatregelen. De rechtbank heeft alle betrokken partijen de gelegenheid gegeven om op 6 januari 2021 een voorstel doen voor de wijze waarop de procedure zal worden voortgezet. Uitgangspunt van de rechtbank is dat moet worden gewaakt tegen onnodige vertraging van de procedure. Dat betekent dat de zitting zo snel als redelijkerwijs mogelijk wordt ingepland.

menu