Spring naar de content
Mijn aanmelding

Tijdens de eerste fase hebben alleen de voormalig bestuurders van Volkswagen bezwaar gemaakt tegen de bevoegdheid van de rechtbank. Volkswagen en de overige gedaagden hebben de bevoegdheid van de rechtbank geaccepteerd. Omdat de procedure tegen alle gedaagden gelijktijdig wordt behandeld, zou de procedure tegen de voormalig bestuurders de voortgang van de procedure Volkswagen en de overige gedaagden alsnog vertragen. Dat vindt Car Claim onwenselijk. Om een snelle behandeling van de procedure te bespoedigen, heeft Car Claim daarom besloten om de voormalig bestuurders uit de huidige procedure te halen. Zo kan meteen worden aangevangen met de tweede fase, waarin de rechtbank allerlei andere formele vragen aan de orde zal stellen. De voormalig bestuurders kunnen vervolgens door Car Claim in een aparte procedure worden betrokken.

menu