Spring naar de content
Mijn aanmelding

Op 9 november 2022 hebben de gedaagde partijen hun antwoordconclusies ingediend ten aanzien van (i) de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, (ii) de toepasselijkheid van de WAMCA en/of art. 3:305a BW (oud), (iii) het toepasselijke recht op de vorderingen van Car Claim, (iv) de representativiteit van Car Claim en (v) de aan te wijzen exclusieve belangenbehartiger.

Op 14 maart 2023 zal de mondelinge behandeling in fase 1 van de procedure plaatsvinden.

menu