Spring naar de content
Mijn aanmelding

De rechtbank heeft bepaald dat op dinsdag 14 maart 2023 (09:30 tot 16:30 uur) de mondelinge behandeling in de eerste fase van de procedure zal plaatsvinden. Tijdens deze mondelinge behandeling zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

(i)             de rechtsmacht van de Nederlandse rechter;

(ii)            de toepasselijkheid van de WAMCA en/of artikel 3:305a (oud) BW;

(iii)           het toepasselijk recht op de vorderingen van Car Claim;

(iv)           de representativiteit van Car Claim;

(v)            de aan te wijzen exclusieve belangenbehartiger.

menu