Spring naar de content
Mijn aanmelding

Op 1 februari 2023 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de eerste fase van de procedure. De rechtbank heeft geoordeeld dat zij bevoegd is om de zaak tegen Renault c.s. in behandeling te nemen. De rechtbank heeft daarnaast bepaald dat het oude collectieve actierecht van toepassing is. Zij heeft ook geoordeeld dat Car Claim representatief is.

Met deze uitspraak start de tweede fase van de procedure. In deze fase wordt beoordeeld (i) welk recht van toepassing is op de vorderingen tegen Renault en (ii) of Car Claim aan de overige ontvankelijkheidsvereisten voldoet. Op 26 april 2023 dienen de gedaagden een antwoordconclusie in. Daarna zal de rechtbank een zittingsdatum vaststellen.

menu