Spring naar de content
Mijn aanmelding

De rechtbank heeft op 22 juni 2022 uitspraak gedaan in de eerste fase van de procedure. De rechtbank heeft geoordeeld dat zij bevoegd is om de zaak tegen Mercedes-Benz c.s. te behandelen in het belang van Nederlandse automobilisten. De rechtbank heeft daarnaast bepaald dat het oude collectieve actierecht van toepassing is.

Met deze uitspraak start de tweede fase van de procedure. In deze fase wordt beoordeeld (i) welk recht van toepassing is op de vorderingen tegen Mercedes-Benz c.s. en (ii) of Car Claim ontvankelijk is. Op 14 september 2022 dienen de gedaagden een antwoordconclusie in. Daarna zal de rechtbank een zittingsdatum vaststellen.

menu