Spring naar de content
Mijn aanmelding

 

De getroffen voertuigen zijn door benadeelde automobilisten aangeschaft terwijl zij niet voldoen aan de wet. De auto’s bevatten niet de eigenschappen die u mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor heeft u te veel betaald voor de auto toen u die aanschafte. Voor dit teveel betaalde bedrag dient u gecompenseerd te worden. Daarnaast is niet uitgesloten dat u nog andere schade heeft geleden.

Car Claim heeft vernomen dat het probleem alleen verholpen kan worden via een hardware-oplossing. Volkswagen c.s. heeft al aangegeven dat zij niet bereid is om zo’n oplossing te bieden. Als automobilist moet u daarom (financieel) in staat worden gesteld om zo’n hardware-reparatie te laten uitvoeren, zodat uw voertuig wél voldoet aan de NOx-uitstootnormen. De getroffen voertuigen moeten bovendien een nieuwe update ondergaan waarbij alle aanwezige illegale sjoemelsoftware wordt verwijderd, zonder dat dit ten koste gaat van onder meer het rijcomfort, de duurzaamheid en de rijprestaties.

  • Automobilisten met een auto die gebruikmaakt van AdBlue (EA189 1.6 liter) moeten gecompenseerd worden voor het verhoogde verbruik daarvan.
  • Automobilisten moeten worden gecompenseerd voor de verhoogde slijtage en het ontstaan van defecten als gevolg van de update.
  • Automobilisten moeten gecompenseerd worden voor de lagere dagwaarde van de getroffen voertuigen.
  • Car Claim ziet graag dat al deze financiële posten worden gebundeld in één samengesteld bedrag aan compensatie.
  • Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die automobilisten in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken.
  • De aangesproken partijen kunnen gezamenlijk aan de bovengenoemde punten bijdragen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen.

Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die automobilisten in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken. De aangesproken partijen kunnen gezamenlijk aan de bovengenoemde punten bijdragen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen.

menu