Spring naar de content
Mijn aanmelding

Het hof heeft bepaald dat Volkswagen c.s. en de Handelaren uiterlijk op 27 september 2022 schriftelijk moeten uiteenzetten waarom zij het niet eens zijn met het vonnis van de Rechtbank Amsterdam.

menu