Spring naar de content
Mijn aanmelding

Op 6 april 2022 vond de regiezitting in hoger beroep plaats. Tijdens deze zitting hebben de procespartijen hun visie gegeven op de indeling van de procedure. Car Claim heeft het hof daarbij verzocht om appelprocedure met de nodige voortvarendheid te behandelen. Het hof beslist op korte termijn hoe het verdere verloop van de procedure eruit zal zien. In ieder geval zullen Volkswagen c.s. en de dealers eerst moeten uitleggen waarom zij het niet eens zijn met het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg.

menu