Spring naar de content
Mijn aanmelding

De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat de waargenomen negatieve effecten van de Update zich in alle voertuigen met sjoemelsoftware voordoen. Daarom meent de rechtbank in deze procedure geen collectieve uitspraak over de nadelen van de Update te kunnen doen. Maar dit betekent niet dat uw nadeel van de Update geen rol kan spelen bij een schadevergoeding. Integendeel. De rechtbank heeft namelijk aangegeven dat voor elke auto afzonderlijk kan worden vastgesteld of de Update de prestaties van die auto negatief beïnvloedt. Als dat zo is, dan is dat ook schade die van de autofabrikanten kan worden gevorderd. In een eventuele opvolgende schadevergoedingsprocedure (die Car Claim namens u kan instellen) zal de rechtbank dan aan de hand van de bewijsstukken beoordelen of de Update in uw situatie tot extra schade heeft geleid.

menu