Spring naar de content
Mijn aanmelding

De rechtbank heeft geoordeeld dat de Autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld tegenover alle autobezitters. Dus ook jegens u als zakelijke koper. U heeft als zakelijke koper dus in ieder geval een vordering op de Autofabrikanten. U kunt zich dus aanmelden bij Car Claim.

Ten aanzien van de vorderingen van zakelijke kopers op de officiële Nederlandse Volkswagen, Audi, SEAT en Škoda dealers heeft de rechtbank geoordeeld dat mogelijk algemene voorwaarden van de dealer van toepassing zijn en de vorderingen op de dealer daarom kunnen zijn verjaard. Dit betekent niet dat u geen recht heeft op schadevergoeding, maar slechts dat op basis van de omstandigheden die specifiek op uw geval zien, bekeken moet worden of u ook op de Nederlandse Volkswagen, Audi, SEAT en Škoda dealers een vordering heeft. Als u zich aanmeldt, kan Car Claim op basis van uw persoonlijke situatie beoordelen hoe u het beste voor compensatie in aanmerking kunt komen.

menu