Spring naar de content
Mijn aanmelding

Op 23 maart 2022 heeft de rechtbank de agenda voor de procedure vastgesteld. Zij heeft de procedure in de volgende drie fasen ingedeeld.

In de eerste fase zal de rechtbank beslissen over (i) de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, (ii) de toepasselijkheid van het nieuwe collectieve actierecht (de WAMCA) en/of het oude collectieve actierecht (artikel 3:305a (oud) BW) en (iii) de representativiteit van Stichting Car Claim.

In de tweede fase zal de rechtbank beslissen over (i) de ontvankelijkheid van Stichting Car Claim en (ii) het toepasselijke recht. De rechtbank wijst in fase 2 ook een exclusieve belangenbehartiger aan. De exclusieve belangenbehartiger zal het voortouw nemen in het verdere verloop van de procedure.

In de derde fase zal de rechtbank de vorderingen tegen de gedaagde partijen inhoudelijk behandelen.

De volgende stap is dat de gedaagde partijen in de eerste fase schriftelijk mogen laten weten hoe zij tegen die onderwerpen aankijken. Daarna zal in de eerste fase een mondelinge behandeling plaatsvinden.

menu