Spring naar de content
Mijn aanmelding

Op 14 juli 2021 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in de collectieve procedure die Car Claim had aangespannen tegen Volkswagen c.s.

De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat de in die procedure betrokken autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld, doordat zij de kopers van auto’s opzettelijk hebben misleid. De auto’s met sjoemelsoftware voldoen niet aan de wet en bevatten daarom niet de eigenschappen die kopers mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor hebben de kopers te veel betaald voor de auto toen zij die kochten. Bekijk hier de uitspraak van de rechtbank.

Met deze positieve uitspraak is de basis gelegd voor andere succesvolle procedures tegen autofabrikanten die op vergelijkbare wijze betrokken zijn bij het dieselemissieschandaal.

menu