Spring naar de content
Mijn aanmelding

De tweede fase is van start gegaan. De rechtbank zal daarin een aantal formele vragen aan de orde zal stellen, waarna zij zich in fase drie over de inhoud van de claim zal buigen. De rechtbank heeft besloten om alle partijen – na het wisselen van schriftelijke stukken – de gelegenheid te geven hun standpunten in de tweede fase mondeling toe te lichten tijdens een pleidooi. Het pleidooi zal worden gehouden op maandag 7 oktober 2019.

menu