Spring naar de content
Mijn aanmelding

Onderdeel van het debat in de tweede fase was ook de vraag of het aannemelijk is dat Nederlandse automobilisten schade hebben geleden door Dieselgate. De gedaagden stelden dat van schade geen sprake zou zijn. Car Claim heeft met behulp van uw input gemotiveerd dat de Nederlandse automobilisten op verschillende wijzen (financieel) zijn benadeeld, doordat hun auto’s uitgerust zijn met sjoemelsoftware en het merendeel van de auto’s inmiddels ook met de gebrekkige (software) update. De rechtbank heeft het standpunt van de Stichting gevolgd. Zij acht het aannemelijk dat dergelijke schade kan zijn geleden.

menu