Spring naar de content
Mijn aanmelding

De rechtbank heeft geoordeeld dat alle vorderingen van Car Claim tegen Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, PON en Bosch zich lenen voor behandeling in de collectieve actieprocedure.

Dit geldt ook voor de belangrijkste claims van Car Claim tegen de officiële Volkswagen dealers, d.w.z. de mogelijkheid voor bepaalde automobilisten om de koopovereenkomst te ontbinden vanwege dwaling of vanwege non-conformiteit. De vraag of in zo’n geval een gebruiksvergoeding mag worden ingehouden zal per autobezitter in een opvolgende procedure worden beoordeeld. Car Claim vindt dat geen van de dealers in staat zou moeten zijn om een gebruiksvergoeding af te trekken.

menu