Spring naar de content
Mijn aanmelding

Volkswagen c.s. manipuleert al jarenlang de uitstoot van stikstofoxide (NOx) van haar dieselvoertuigen met motortype EA189. Daarmee overtreedt het concern de Europese en Nederlandse wetgeving. Als oplossing voor de manipulatie biedt Volkswagen c.s. de getroffen automobilisten een (software) update aan. Deze update is evenwel ontoereikend. De update veroorzaakt onder meer technische defecten bij de betreffende auto’s. Verder is er na de update sprake van hogere gebruikskosten, zoals meer brandstof- en AdBlue-verbruik en hogere onderhoudskosten.

Medio 2017 bleek uit vertrouwelijke interne documenten van Volkswagen dat Volkswagen c.s. nooit de intentie heeft gehad om het NOx-probleem op te lossen: ook na de update stoten de getroffen voertuigen te veel NOx uit en voldoen zij niet aan de wetgeving. Het NOx-probleem kan alleen met een hardware-oplossing worden verholpen. Volkswagen c.s. heeft echter aangegeven dat het niet bereid is een hardware-oplossing aan de automobilisten aan te bieden.

Volkswagen c.s. heeft verder bij herhaling aangegeven dat het niet bereid is om in overleg te treden met Car Claim over een passende collectieve oplossing. Car Claim wil voorkomen dat de automobilisten met de rekening en het risico blijven zitten als gevolg van deze arrogante houding van Volkswagen c.s.

Volkswagen c.s. heeft Car Claim geen andere keus gelaten dan een collectieve procedure te starten om de nadelen van het Volkswagen-dieselemissieschandaal bij de automobilisten weg te nemen. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank een eindvonnis gewezen, waarin zij de belangrijkste vorderingen van Car Claim tegen Volkswagen c.s. en de dealers heeft toegekend. U kunt meer over de uitkomst van het vonnis lezen in de FAQ onder “Wat heeft de rechtbank in het vonnis geoordeeld?”

menu