Spring naar de content
Mijn aanmelding
Onderzoeken

Stichting Car Claim doet sinds haar oprichting in oktober 2015 onderzoek naar het gedrag van Volkswagen, Škoda, Audi en SEAT (Volkswagen c.s.). In de jaren na het uitbreken van het emissieschandaal in september 2015 hebben verschillende autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, milieuorganisaties, door rechtbanken aangestelde deskundigen, consumentenorganisaties en andere onafhankelijke non-profitorganisaties onderzoeken en tests gedaan naar dieselvoertuigen van verschillende merken die op de Europese markt zijn gebracht.

De onderzoeken en tests hebben aangetoond dat veel dieselauto's van Volkswagen c.s. onder normale gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de Europese emissiegrenswaarden. Onder de Euro 5-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 180 mg stikstofoxide (NOx) per kilometer uitstoten. Onder de Euro 6-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 80 mg NOx per kilometer uitstoten. De getroffen voertuigen van Volkswagen c.s. stoten aanzienlijk meer NOx uit dan volgens deze Europese emissievoorschriften is toegestaan. Om dit tijdens officiële tests voor de autoriteiten verborgen te houden, maakt Volkswagen c.s. gebruik van ‘sjoemelsoftware’. Dit zijn illegale manipulatie-instrumenten die ervoor zorgen dat de voertuigen tijdens officiële tests weinig schadelijke stoffen uitstoten, maar tijdens normale rijomstandigheden op de weg (veel) meer dan wettelijk toegestaan. Automobilisten kochten van Volkswagen c.s. dus niet de auto met eigenschappen die zij dachten te kopen.

Procederen

Stichting Car Claim is in 2017 een procedure gestart tegen onder meer Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT en de officiële Nederlandse dealers. Tijdens deze procedure heeft Volkswagen c.s. ten overstaan van de rechtbank ook erkend dat zij gebruik heeft gemaakt van manipulatie-instrumenten in haar voertuigen.

Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat Volkswagen c.s. schadeplichtig is jegens gedupeerde automobilisten. Daarnaast heeft de rechtbank verklaard dat de officiële dealers een deel van de koopsom moeten terugbetalen aan consumentkopers van nieuwe en tweedehands dieselvoertuigen, namelijk EUR 3.000,- respectievelijk EUR 1.500,-.

Volkswagen c.s. en de dealers zijn tegen dit oordeel van de rechtbank in hoger beroep gegaan. Deze procedure loopt nu bij het Gerechtshof Amsterdam. U kunt de status van de juridische procedure tegen Volkswagen c.s. en de dealers hier terugvinden.

menu