Spring naar de content
Mijn aanmelding
Onderzoeken

Sinds het uitbreken van het dieselemissieschandaal in 2015 doet Car Claim onderzoek naar de betrokkenheid van Renault c.s. Op basis van diverse onderzoeksrapporten en emissietests heeft Car Claim kunnen vaststellen dat de sjoemeldiesels van Renault c.s.:

  • manipulatie-instrumenten bevatten,
  • die de werking van de emissiereinigingssystemen onder normale gebruiksomstandigheden het grootste gedeelte van de tijd aanzienlijk beperken;
  • onder normale gebruiksomstandigheden significant meer NOx uit dan wettelijk is toegestaan.

De informatie op basis waarvan de typegoedkeuringen voor de Getroffen Voertuigen van Renault c.s. zijn afgegeven, strookt daarom niet met de werkelijkheid. Dit betekent dat de typegoedkeuringen voor de getroffen voertuigen zijn afgegeven in strijd met Europese wet- en regelgeving.

Informeren

Car Claim vindt dat gedupeerde automobilisten accuraat geïnformeerd moeten worden door de Renault c.s. en over alle relevante informatie moeten kunnen beschikken. Het is daarom nodig om naast de publieke informatie ook de niet-publieke informatie wordt gedeeld. Alleen zo kunnen we de onderste steen rondom de betrokkenheid van Renault c.s. boven krijgen. In dit kader heeft Car Claim onder meer bij instanties in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend.

Procederen

Car Claim heeft primair tot doel om samen met Renault c.s. en de overige betrokken partijen collectief tot een redelijke oplossing te komen om het nadeel van gedupeerde automobilisten weg te nemen. Daarom hebben we Renault c.s. en de overige betrokken partijen eerst aangeschreven en hen uitgenodigd om in overleg te treden. Helaas heeft Renault c.s. aangegeven op dit moment niet met Car Claim te willen overleggen. Op 26 november 2021 is Car Claim daarom ten behoeve van de gedupeerde Nederlandse automobilisten een collectieve procedure een gestart om het geleden nadeel gecompenseerd te krijgen.

menu