Spring naar de content
Mijn aanmelding

Car Claim onderzoekt, informeert en procedeert waar dat nodig is.

Onderzoek

Car Claim heeft de rol en betrokkenheid van BMW c.s. bij het dieselschaal grondig onderzocht. In de jaren na het uitbreken van het dieselschandaal in september 2015 hebben verschillende autoriteiten in de Europese Unie, milieuorganisaties, door rechtbanken aangestelde deskundigen, consumentenorganisaties en andere onafhankelijke non-profitorganisaties onderzoeken en tests gedaan naar dieselvoertuigen van verschillende merken die op de Europese markt zijn gebracht.

De resultaten van de diverse onderzoeken en tests zijn schokkend. Ze laten zien dat het Volkswagen EA189-dieselmotorschandaal slechts het topje van de ijsberg was. In werkelijkheid manipuleren veel autofabrikanten stelselmatig de emissiecontrolesystemen in hun auto's. Daarbij gebruiken ze verschillende illegale manipulatie-instrumenten om (financieel) voordeel te behalen. Veelal ten koste van automobilisten en het milieu. Uit bovengenoemde onderzoeken en tests blijkt dat ook BMW verschillende soorten illegale manipulatie-instrumenten gebruikt om de doeltreffendheid van emissiecontrolesystemen onder normale gebruiksomstandigheden te verminderen.

Ook toonden de onderzoeken aan dat veel BMW-dieselauto's onder normale gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de Europese emissiegrenswaarden. Onder de Euro 5-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 180 mg stikstofoxide (NOx) per kilometer uitstoten. En onder de Euro 6-limieten niet meer dan 80 mg NOx. De NOx-uitstoot van de betrokken voertuigen van BMW ligt ver boven deze limieten.

Informeren

Car Claimt informeert gedupeerden en andere betrokken partijen doorlopend via o.a. de media, deze website, nieuwsbrieven en persoonlijke e-mails. Hierbij kunt u denken aan informatie over de rechten van gedupeerden, het dieselschandaal, het handelen van de verschillende autofabrikanten en meer.

Indien belangrijke informatie nog niet publiekelijk beschikbaar is, treedt Car Claim met de verantwoordelijke autoriteiten in overleg om deze informatie beschikbaar te maken. Waar nodig dwingt Car Claim vrijgave van deze informatie af via de rechter.

Procederen

Om een procedure te voorkomen, heeft Car Claim BMW c.s. eerst op haar verantwoordelijkheid gewezen en haar uitgenodigd om te spreken over een collectieve oplossing buiten de rechter om. Mocht BMW c.s. hier niet op willen ingaan, dan procedeert Car Claim om de rechten van gedupeerde automobilisten veilig te stellen en af te dwingen.

menu