Spring naar de content
Mijn aanmelding

Stichting Car Claim doet al enige tijd onderzoek naar het gedrag van Mercedes-Benz. In de jaren na het uitbreken van het emissieschandaal in september 2015 hebben verschillende autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, milieuorganisaties, door rechtbanken aangestelde deskundigen, consumentenorganisaties en andere onafhankelijke non-profitorganisaties onderzoeken en tests gedaan naar dieselvoertuigen van verschillende merken die op de Europese markt zijn gebracht.

De resultaten van deze voortdurende onderzoeken en tests zijn schokkend. Ze laten zien dat het Volkswagen EA189-dieselmotorschandaal slechts het topje van een ijsberg is. In werkelijkheid manipuleren veel autofabrikanten systematisch de emissiecontrolesystemen in hun auto's. Daarbij gebruiken ze verschillende illegale manipulatie-instrumenten om voordeel te behalen. Dit gaat vaak ten koste van automobilisten. Uit bovengenoemde onderzoeken en tests blijkt dat Mercedes-Benz verschillende soorten sjoemelsoftware gebruikt om de doeltreffendheid van emissiebeheersingssystemen onder normale bedrijfsomstandigheden te verminderen.

De onderzoeken en tests hebben ook aangetoond dat veel dieselauto's van Mercedes-Benz onder normale gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de Europese emissiegrenswaarden. Onder de Euro 5-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 180 mg stikstofoxide (NOx) per kilometer uitstoten. Onder de Euro 6-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 80 mg NOx per kilometer uitstoten. De getroffen voertuigen van Mercedes-Benz stoten aanzienlijk meer NOx uit dan volgens deze Europese emissievoorschriften is toegestaan.

Procederen

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van het emissiecontrolesysteem in auto’s verminderen, in bijna alle gevallen verboden is. Bovendien dienen voertuigen bij gebruik in de praktijk te voldoen aan de wettelijke emissiegrenswaarden. Daarbij heeft het Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat benadeelde automobilisten recht hebben op een schadevergoeding.

De betrokken dieselmodellen van Mercedes-Benz voldoen niet aan deze vereisten en overtreden daarom de wet. Stichting Car Claim heeft Mercedes-Benz in de zomer van 2020 aangeschreven om het bedrijf op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Ook heeft Car Claim Mercedes-Benz gevraagd om te overleggen over een collectieve oplossing voor de benadeelde automobilisten. Op deze uitnodiging voor overleg is Mercedes-Benz niet ingegaan. Op 30 december 2020 heeft Stichting Car Claim daarom een dagvaarding uitgebracht in de lopende collectieve actieprocedure tegen Mercedes-Benz.

menu