Spring naar de content
Mijn aanmelding

Car Claim wil dat BMW c.s. de betrokken (door Europese automobilisten gekochte of geleasete) dieselvoertuigen terugroept. Ook wil Car Claim dat BMW ervoor zorgt dat deze voertuigen onder normale gebruiksomstandigheden volledig voldoen aan de emissievoorschriften van de Europese Unie en de respectieve lidstaten. Daarnaast wil Car Claim dat BMW c.s. ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op die voertuigen of op de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Kunnen de betrokken dieselvoertuigen niet naar behoren, niet volledig of niet zonder negatieve effecten worden gerepareerd ? Dan wil Car Claim dat automobilisten de mogelijkheid krijgen om hun betrokken dieselvoertuig te retourneren aan BMW of aan een BMW-dealer, tegen (volledige) terugbetaling van de aankoopprijs. Kunnen of willen automobilisten het betrokken dieselvoertuig liever niet retourneren aan BMW (of aan een BMW-dealer)? Dan wil Car Claim dat deze automobilisten hun schade naar behoren en volledig vergoed krijgen.

menu