Spring naar de content
Mijn aanmelding

Car Claim wil dat Mercedes-Benz de betrokken (door Europese automobilisten gekochte of geleasete) dieselvoertuigen terugroept. Ook willen we dat Mercedes-Benz ervoor zorgt dat deze voertuigen, onder normale gebruiksomstandigheden, volledig voldoen aan de emissievoorschriften van de Europese Unie en de respectieve lidstaten. Daarnaast wil Car Claim dat Mercedes-Benz ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op de voertuigen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Is het niet mogelijk om de betrokken dieselvoertuigen naar behoren en volledig te repareren en ervoor te zorgen dat de maatregelen geen negatieve effecten hebben? Dan wil Car Claim dat Europese automobilisten de mogelijkheid krijgen om hun betrokken dieselvoertuig te retourneren aan Mercedes-Benz of aan een Mercedes-Benz-dealer, tegen (volledige) terugbetaling van de aankoopprijs. Kunnen of willen automobilisten het betrokken dieselvoertuig niet retourneren aan Mercedes-Benz (of aan een Mercedes-Benz-dealer), om wat voor reden dan ook? Dan wil Car Claim dat deze automobilisten hun schade naar behoren en volledig vergoed krijgen.

menu