Spring naar de content
Mijn aanmelding

Heeft u een van de getroffen auto’s gekocht of geleaset? Dan heeft u een te hoge koop- of leaseprijs betaald. Voor de zogenoemde ‘duurzaamheidstoeslag’ op de aankoopprijs kreeg u in werkelijkheid niets terug. Dit heeft de rechtbank in het vonnis van 14 juli 2021 bevestigd.

Car Claim heeft vernomen dat het probleem alleen verholpen kan worden via een hardware-oplossing. Volkswagen c.s. heeft al aangegeven dat zij niet voor zo’n oplossing zal zorgen. Als automobilist moet u daarom (financieel) in staat worden gesteld om een zo’n hardware-reparatie zelf te laten uitvoeren, zodat uw voertuig wél voldoet aan de NOx-uitstootnormen en geen sjoemelsoftware meer bevat.

Door Dieselgate dalen de getroffen voertuigen ook sterk in waarde. Dit komt onder meer doordat de getroffen en nog te treffen technische maatregelen om de sjoemelsoftware ongedaan te maken verschillende prestaties van de getroffen voertuigen negatief beïnvloeden en er onzekerheid is over de duurzaamheid van de auto’s. Daarnaast is er een risico dat de typegoedkeuringen van de getroffen voertuigen zullen worden ingetrokken, als de auto’s niet toereikend zullen worden hersteld, hetgeen het ongestoorde gebruik van de auto’s beperkt.

Als automobilist loopt u daarnaast een reëel risico dat u wordt geconfronteerd met rijverboden in (grote) steden. Getroffen voertuigen die een update hebben gehad, kampen met diverse technische problemen. Hierdoor nemen de onderhoudskosten toe, staan automobilisten vaker met pech langs de kant van de weg, en kunnen zij gedurende de reparaties niet beschikken over hun voertuig. Daarnaast zijn de motorprestaties van de geüpdatete auto’s verminderd.

Een groot deel van de consumenten draait daarnaast zelf op voor de reparatiekosten van hun voertuig. Dealers ontkennen op grote schaal dat de defecten het gevolg zijn van de software-update. Daarnaast is er sprake van verhoogd verbruik van brandstof en AdBlue. Dat zorgt voor hogere gebruikskosten bij de automobilisten.

menu