Spring naar de content
Mijn aanmelding

Op 10 april 2024 heeft de rechtbank geoordeeld dat zij bevoegd is om over de vorderingen van Car Claim tegen de autofabrikanten Renault en Dacia, hun moederbedrijf, Nederlandse importeur en officiële Nederlandse dealers te oordelen.

De rechtbank heeft vastgesteld dat Car Claim aan de strenge eisen van ontvankelijkheid voldoet en heeft Car Claim als representatieve
belangenbehartiger voor alle gedupeerde Nederlandse automobilisten aangemerkt.

Met dit tussenvonnis is de eerste fase van de procedure geëindigd en zal de rechtbank overgaan tot de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen van Car Claim tegen alle gedaagde partijen. Op 19 juni 2024 bepaalt de rechtbank op welke datum gedaagden hun inhoudelijke reacties op de vorderingen van Car Claim moeten indienen. Daarna zal de rechtbank vermoedelijk opnieuw een zittingsdatum bepalen.

Voor meer informatie kunt u hier het persbericht van Car Claim over het tussenvonnis vinden.

menu